Våra tjänster och lösningar

Vi accelererar ett smart och motståndskraftigt samhälle

Vi har över 70 års erfarenhet av att hantera risker, komplexitet och digitala förändringar för att göra din verksamhet effektiv, motståndskraftig och säker i en föränderlig värld. Vi använder den senaste tekniken för att stödja din digitala transformation och skydda dina tillgångar.

Med vår breda branschkunskap och passion för forskning och utveckling skapar vi strategier för att förbättra processer och hantera nya hot. Genom trygga och säkra tjänster förbereder vi din organisation för dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans använder vi data, digitalisering och avancerad analys för att identifiera nya möjligheter och skapa en smartare, mer motståndskraftig och hållbar framtid för din organisation.

2300+

Ämnesexperter

30+

Platser

3

Länder

70+

År av erfarenhet

Eftermarknad & hantering av försörjningskedjan

En tydlig och lättvänd produktinformation är avgörande för en positiv användarupplevelse, vilket ökar kundens värde och stärker kundrelationer.

Vi utvecklar innovativa eftermarknadstjänster baserade på kvalitetsdata, alltid med användarnas behov i fokus. Tillsammans tar vi de första stegen mot en långsiktig, framgångsrik eftermarknadsaffär - byggd på kunskap och dina kunders verkliga behov. Idag och imorgon

Anslutning & systemintegration

Värdet av alla erbjudanden ligger i kombinationen av data och mjukvara, förmågan att förkorta utvecklingscykler och öka kundleveranserna utan att kompromissa med säkerheten. Med 70+ års erfarenhet inom flera sektorer är vi djupt engagerade i att hantera risker och komplexitet.

Cybersäkerhet

Resiliens uppnås genom att identifiera dina värden i riskzonen och ta itu med säkerhetskedjan.

Idag förväntas intressenter förstå, hantera och minska risker, samtidigt som de upprätthåller efterlevnaden i ett ständigt föränderligt regelverk.

Vi hjälper dig att identifiera risker och tillämpa rätt skyddsnivå för att öka din övergripande säkerhetsställning.

Vår försvarsförmåga

Som en av de ledande tjänsteleverantörerna inom försvaret använder vi vår spetskompetens och stora erfarenhet att hjälpa Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin att utvecklas system och förmågor för ett mer motståndskraftigt samhälle.

Vi förstår försvarssektorn och erbjuder en exklusiv kombination av skicklighet och kunskapsbredd inom alla segment – ​​Command and Control, Air, Sea och Land.

Se mer av våra kapaciteter inom segmenten Command and Control, Elektronisk krigföring, militär logistik och träning och simulering.

Systemutveckling

Vägen till smartare, säkrare och ständigt innovativ ingenjörskonst innebär att digitalisering och innovation förenas med din kultur och strategi, samtidigt som du inser vikten av riskhantering och kontinuitet.

Med säkerhetskritiska system minskar du risken för systemfelskonsekvenser, och våra tvärfunktionella team säkerställer att du förblir kompatibel och rustad för att möta den digitala utvecklingen.

Trafikledning och autonomi

Att bli digital ställer krav på säkerhet och miljöefterlevnad, tillsammans med en omfattande explosion av mjukvara, ökad konkurrens och krav på ännu kortare tid till marknaden.

Livscykelstöd från erfarna och kreativa utvecklingsteam är nyckeln till framsteg, och vi är med dig på alla nivåer av din organisations självständighet.

Digitalisering och analys

Stärkt konkurrenskraft, strömlinjeformade processer och en smartare, mer hållbar och mer motståndskraftig organisation är bara några fördelar med en välplanerad och genomförd digital transformation.

Våra erfarenheter från transformationer inom flyg, försvar, telekommunikation, gruvdrift och återvinning, och vår passion för digitalisering, kommer att tillföra värde och framtidssäkra din organisation.

Management Consulting

Inom Management Consulting sammanför vi olika perspektiv, kompetenser och teknik för att leda transformation och driva utveckling. Med ett starkt engagemang för människan och teknik i framkant arbetar vi för att skapa bestående värde för våra kunder och för ett hållbarare och tryggare samhälle.

Annelie Gerborn

Head of Sales

annelie.gerborn@combitech.com

+46 (0) 734 18 30 93