Anslutning och systemintegration

Integration, processer och tekniker som kopplar samman människor och information

En 70-årig resa över flera sektorer – sjukvård, transport, flyg- och undervattenssystem, som pionjärer inom systemutveckling och komplexa integrationer – gör att våra experter alltid är djupt engagerade i säkerhet, hantera komplexitet och leverera kvalitet.

När värdet av ditt erbjudande ligger i kombinationen av data och programvara följer behovet av kortare utvecklingscykler och tätare kundleveranser utan att kompromissa med säkerheten.

Vår expertis och våra lösningar hjälper till att designa effektiva utvecklingsprocesser baserade på genomtänkt, skalbar arkitektur och ett kontinuerligt flöde från design till körbar programvara.

Hos oss samarbetar du med mer än en tjänsteleverantör; du får en partner som är engagerad i att leverera avancerade, säkra och skräddarsydda systemutvecklingslösningar – en drivkraft bakom ditt projekts framgång.

Bygga framtidens kommunikations- och informationsflöden

Digitaliseringen har gjort samhället mer beroende av välfungerande, pålitliga och säkra kommunikationssystem och nätverk än någonsin. Hur säkerställer vi att dina kommunikations- och informationsflöden är framtidssäkra och fungerar både i vardagen och i krissituationer?

Planering för långsiktig hållbarhet och robusthet är avgörande. Våra team av ämnesexperter har omfattande kunskap inom kommunikationsområdet, med över 50 års erfarenhet av teknik som spänner över hela livscykeln.

Robust infrastruktur

Det ökade samspelet mellan individer, myndigheter, företag, produkter och system lägger också till lager av komplexitet och sårbarhet. Det ger ett behov av innovation för att öka säkerheten, effektiviteten och minska miljöpåverkan.

Detta framsteg kräver en förstärkning av samhällets kritiska infrastruktur – dess nervbanor – att matcha de ökande kraven på kapacitet och tillgänglighet.

Våra experter är alla dedikerade till att bygga en robust framtid, för att säkerställa att din infrastruktur inte bara är motståndskraftig, men också anpassningsbar till det snabbt föränderliga tekniska landskapet.

Våra integrations- och plattformstjänster

För att lyckas med din digitala transformation kommer vi att arbeta tillsammans för att uppnå organisatorisk konsensus, och stärka ditt digitala ledarskap. Vi tar ett övergripande förhållningssätt till din organisations visioner, strategier, och digitala förmågor.

För oss är det informationen i systemen och värdena du vill skapa och bevara som har betydelse. Komplexiteten ligger inte i tekniken, utan i hur du vill att informationen ska tillämpas. Våra team är till för att minska friktion och risk, stödja din organisation, skapa nya affärer och skapa värde.

Ulf Lundberg

Business Developer

ulf.lundberg@combitech.com

+46 13 18 24 98

Björn Nord

Business Developer

bjorn.nord@combitech.com

+46 102 150 413