Management Consulting


Inom Management Consulting sammanför vi olika perspektiv, kompetenser och teknik för att leda transformation och driva utveckling. Med ett starkt engagemang för människan och teknik i framkant arbetar vi för att skapa bestående värde för våra kunder och för ett hållbarare och tryggare samhälle.

Strategi & Insikt

I dagens omvärld förändras förutsättningarna snabbare än någonsin. Geopolitisk osäkerhet, ett växande hållbarhetsfokus och en accelererande teknikutveckling innebär betydande utmaningar, men även helt nya möjligheter. För att möta dessa nya förutsättningar krävs nya angreppssätt och arbetssätt, men även nya tankesätt. 

Inom området Strategy & Insight arbetar våra experter med omvärlds- och marknadsanalys, insamling av insikter, och strategiframtagning för att ge riktning, prioritera resurser effektivt och möjliggöra beslut som skapar bestående värde. Vår branschkompetens i kombination med vår kunskap och erfarenhet inom säkerhet, hållbarhet och industri gör oss till en unik partner för strategisk utveckling. 

Affärsutveckling

Omvärldsförändringar, ändrat affärsfokus eller introduktion av nya system i organisationen är alla exempel på drivkrafter till förändring. Inom området Business Transformation arbetar vi med att leda och stödja denna förflyttning genom att adressera avgörande områden såsom affärsmodell, organisationsstruktur, operating model, processoptimering, arbetssätt och kultur. 

Genom ett värdeorienterat förhållningssätt ser våra experter till att varje transformation inte bara är tekniskt genomförbar och ekonomiskt sund utan också hållbar och meningsfull för de människor som påverkas av förändringarna, vilket är avgörande för att säkerställa en framgångsrik och bestående förändring.

 

Digitalisering

I takt med att tekniken utvecklas snabbare varje dag är flexibilitet och en ökad förmåga nyttja nya tekniklösningar avgörande. Inom området Digitalization accelererar vi användandet av digital teknik för att öka effektiviteten, förbättra beslutsfattande och skapa nya värdeströmmar. 
Med Combitechs omfattande teknikkompetens i ryggen driver vi hela digitaliseringsresan, från strategi och roadmap till genomförande och implementering. Genom att integrera nya digitala lösningar och nyttja kraften i AI och datadrivna insikter skapar vi förutsättningar för att höja verksamhetens effektivitet och samtidigt skapa en mer agil, innovativ och kundcentrerad organisation.