Smart och säker industri


Snabba framsteg inom tekniken påskyndar omvandlingen till en helt säker och digital industri. Att dra nytta av fördelarna med mer effektiv och hållbar produktion, en "smart och säker" industri, är nu avgörande för både organisation och samhälle.

Transformation handlar om att accelerera processer från data till beslut och sedan till värde. Genom att förkorta tiden från data till realiserat värde frigörs tid och resurser och fastigheterna utnyttjas mycket mer effektivt. Det är vad "smart och säker" industri handlar om.

1500+

Konsulter

30+

Kontor

50+

Digitala lösningar

70+

Års erfarenhet

Påskynda din smarta och säkra tillverkning

Att bygga en smartare och säkrare industri handlar om att accelerera processer från data till beslut och sedan till värde, oavsett var du befinner dig i digitaliseringen av din organisation.

Genom att förkorta tiden från data till realiserat värde frigörs tid och resurser och fastigheterna utnyttjas mycket mer effektivt.

Oavsett utgångspunkt, som organisation, innebär övergången till en smartare och säkrare bransch att bygga verkligt värde genom att upprätta en holistisk strategi och plan för förändring och digitalisering, strukturera och implementera handlingsbara och integrerade dataflödesprocesser, samtidigt som en upprätthållar säker och pålitlig anslutning.

Öka effektiviteten och flexibiliteten

Med hjälp av 5G, privata nätverk, digitala tvillingar, säkra lösningar, integrationer av system och smarta produktionssystem blir verksamheten mer effektiv, flexibel och säker, och tvärfunktionell kommunikation och samarbete förbättras.

Samarbete driver processen, uppmuntrar och inspirerar er digitala transformation, och tillsammans i tvärfunktionella team arbetar vi med att implementera er strategi för smart och säker industri.

Detta ökar effektiviteten i processer, rutiner och system, lägger till flexibilitet och anpassningsförmåga, harmoniserar bättre med organisationsmål och visioner, anpassar sig till framväxande teknologier, stödjer skalbarhet, allt medan ni förblir en attraktiv arbetsgivare.

Att bygga en kultur

Våra medarbetare är vår största tillgång. Vår breda erfarenhet kommer att ge mervärde till din digitala transformation, samtidigt som vi bibehåller dagens produktionsnivå. Vårt arv och gedigna expertis inom högteknologisk industri, såsom Saab, LKAB och Epiroc, säkerställer att du får expertis på hög nivå skräddarsydd efter dina behov.

Vi ligger i framkant av teknikintegration, vilket gör det möjligt för nya och äldre system att fungera sömlöst på ett säkert sätt, vilket ökar värdet i din verksamhet. Vi har kraften och expertis att leda kompletta, komplexa, snabba och hållbara transformationsprogram inom flera industrisektorer.

Vi bygger dina processer på den kombinerade kraften hos människor och teknik – låt oss komma igång!

Kundberättelser

Thomas Hammarlund

Business Development Manager

thomas.hammarlund@combitech.com

010 - 216 20 38