Shaping a smart and resilient society

Vi, Combitech, är en nordisk tech lösnings- och konsultpartner som accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle.

Vi har djup kunskap och expertis från industri, säkerhet och försvar. Tillsammans med våra kunder och samarbetspartner möjliggör vi för hela samhället att möta nutidens utmaningar – och dra nytta av framtidens möjligheter.

30+

Platser

3

Länder

2300+

Kollegor

50%

Minskade CO2-utsläpp

Smart och 
motståndskraftigt
totalförsvar


Smart och
säker industri

Smart och
hållbart
samhälle

Alla våra
tjänster och
lösningar

Om oss

På Combitech tar vi oss an globala utmaningar. Vi är övertygade om att vi genom digitalisering och samarbeten över samhällssektorer, kan bidra till att hitta lösningar på globala utmaningar som klimatförändringar, en åldrande befolkning och ett ökat behov av trygghet och säkerhet. 

I våra uppdrag utvecklar vi en smartare och säkrare industri, ett motståndskraftigt totalförsvar och ett mer hållbart samhälle. Vi ligger steget före för att framtidssäkra det som är viktigt.

Nyheter och uppdateringar


08 March 2024

Möt tre inspiratörer på internationella kvinnodagen

För oss på Combitech är våra medarbetare och kollegor kärnan i vår verksamhet. Det är människorna som driver förändring och skapar motståndskraft. Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi lyfta några av dem och berätta hur vi tillsammans skapar förändring för ett starkare samhälle.


09 February 2024

Combitech 2023 - Stark tillväxt med uppbyggnad av motståndskraft i fokus

Under året har en orolig omvärld fortsatt att dominera och Combitechs uppdrag att accelerera utvecklingen för ett smart och motståndskraftigt samhälle har aldrig varit viktigare. Det har under året varit ett tydligt ökat fokus på vikten av ett fungerande totalförsvar samt att bygga motståndskraft i alla samhällets sektorer. Ett starkt momentum på en växande marknad under 2023 ger betydande organisk försäljningstillväxt på mer än 15 % och en resultatförbättring på 27 %, med ett mycket starkt kassaflöde om 387 miljoner.


28 November 2023

Svensk-ukrainskt näringslivssamarbete för ökat erfarenhets- och kompetensutbyte

Combitech och Sigma Software i Ukraina ingår idag ett unikt samarbete där bolagen tillsammans kommer att arbeta för att dela insikter och kompetenser i högteknologiska projekt. Samverkan syftar till att stärka och utveckla svenska och ukrainska kompetenser inom komplexa system och säker systemintegration, vilket är både brådskande och angeläget för att klara industrins teknikomställning och samtidigt bibehålla robusthet och säkerhet.

Vill du veta mer?