Shaping a smart and resilient societyVi driver på för att främja utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att förena vår expertis från både försvars- och industriella sektorer, strävar vi efter att göra det möjligt för industrin, totalförsvaret och samhället i stort att bemöta dagens utmaningar och utnyttja framtidens möjligheter på ett effektivt sätt.

30+

Platser

3

Länder

2300+

Kollegor

50%

Minskade CO2-utsläpp

Smart och 
motståndskraftigt
totalförsvar


Smart och
säker industri

Smart och
hållbart
samhälle

Alla våra
tjänster och
lösningar

Om oss

Samtidigt som tekniken gör våra liv enklare, gör det också vår värld ännu mer komplex. Det kräver att vi alla tar till oss och driver förändring. Vi är övertygade om att vi genom digitalisering och samarbeten över samhällssektorer, kan bidra till att hitta lösningar på globala utmaningar som klimatförändringar, en åldrande befolkning och ett ökat behov av trygghet och säkerhet. 

På Combitech åtar vi oss att vara ledande i denna dynamiska värld för att säkerställa en framtid av trygghet och stabilitet för samhället.

Nyheter och uppdateringar


08 March 2024

Möt tre inspiratörer på internationella kvinnodagen

För oss på Combitech är våra medarbetare och kollegor kärnan i vår verksamhet. Det är människorna som driver förändring och skapar motståndskraft. Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi lyfta några av dem och berätta hur vi tillsammans skapar förändring för ett starkare samhälle.


09 February 2024

Combitech 2023 - Stark tillväxt med uppbyggnad av motståndskraft i fokus

Under året har en orolig omvärld fortsatt att dominera och Combitechs uppdrag att accelerera utvecklingen för ett smart och motståndskraftigt samhälle har aldrig varit viktigare. Det har under året varit ett tydligt ökat fokus på vikten av ett fungerande totalförsvar samt att bygga motståndskraft i alla samhällets sektorer. Ett starkt momentum på en växande marknad under 2023 ger betydande organisk försäljningstillväxt på mer än 15 % och en resultatförbättring på 27 %, med ett mycket starkt kassaflöde om 387 miljoner.


28 November 2023

Svensk-ukrainskt näringslivssamarbete för ökat erfarenhets- och kompetensutbyte

Combitech och Sigma Software i Ukraina ingår idag ett unikt samarbete där bolagen tillsammans kommer att arbeta för att dela insikter och kompetenser i högteknologiska projekt. Samverkan syftar till att stärka och utveckla svenska och ukrainska kompetenser inom komplexa system och säker systemintegration, vilket är både brådskande och angeläget för att klara industrins teknikomställning och samtidigt bibehålla robusthet och säkerhet.

Vill du veta mer?