Shaping a smart and resilient society

Combitech är din nordiska partner för tekniska lösningar och konsulttjänster, med fokus på att skapa ett smartare, mer hållbart och motståndskraftigt samhälle.


Vi påskyndar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår gedigna erfarenhet inom försvars- och industrisektorer bidrar vi till samhället genom att göra det möjligt för industrin, totalförsvaret och samhällen att stå emot utmaningarna och dra nytta av morgondagens möjligheter.

30+

Platser

3

Länder

2300+

Kollegor

50%

Minskade CO2-utsläpp

Om Combitech

Vi på Combitech tar itu med globala utmaningar genom digitalisering och samarbete över olika samhällssektorer. Vi tror på att hitta lösningar för problem som klimatförändringar, en åldrande befolkning och ökat behov av trygghet och säkerhet.

Genom våra uppdrag skapar vi en smartare och säkrare industri, stärker totalförsvaret och främjar ett mer hållbart samhälle. Vi är förberedda för framtiden och arbetar för att säkerställa det som är viktigt för morgondagen.

Nyheter och uppdateringar

19 juli 2024

Stark tillväxt i försvarssegmentet – Combitech möter det allvarliga säkerhetsläget

Under årets andra kvartal visar den nordiska tech-, lösnings- och konsultpartnern Combitech en fortsatt lönsam organisk tillväxt på 6 procent, med 15 procents ökning inom försvarssegmentet.

5 juli 2024

Telenor Cyberdefence förvärvar Combitechs verksamhet i Norge

Combitech fokuserar verksamheten till Sverige och Finland för att möta ett växande behov inom försvarsområdet och industrisegmentet. Som en konsekvens av den nya strategiska inriktningen förvärvas den norska verksamheten, Combitech AS, av Telenor Cyberdefence.

16 juni 2024

Träffa Combitech i Almedalen 2024

Under några dagar i juni samlas samhällsaktörer för att lyfta demokrati- och samhällsfrågor under Almedalsveckan. Det osäkra omvärldsläget innebär ett ökat fokus på programpunkter kopplat till totalförsvar, försvar, säkerhet och beredskap. Combitech bidrar under veckan med kunskap och perspektiv kring hur vi tillsammans skapar ett motståndskraftigt samhälle och verksamheter.

Vill du veta mer?