Utveckling som gör skillnadVi tror på framtiden och brinner för att skapa hållbar nytta för människor, företag och samhälle. För våra kunder är vi en partner för säkerhet, digitalisering och innovation.

Våra tjänstekategorier

Industri 4.0

Industri 4.0 Strategi | Autonomi & Transport | Supply Chain Management | Innovation | Cyber Security m.m

Offentlig IT

Systemutveckling | Ledarskapsutbildning | Kravhantering | UX-Design | Projektledare & PMO | Verksamhetsutveckling | AI & Data analytics| m.m

Totalförsvar

Informationsförsörjning | Civilt Försvar | Förmågeutveckling | Cyberförsvar | Säkerhetsskydd | Krisberedskap | m.m

Cyber Security

Sårbarhetshantering | Säkerhetsskydd | Red Team Test | Riskhantering (ERM) | Security Testing | m.m

Digitalisering & innovation

Design Thinking | Product & Service Creation | People & Process Development | Eco System Facilitation | m.m

Solutions

Private Networks | Autonomi & Transport | Information- & Cybersäkerhet | Eftermarknad | Försvar | Flygplatser & Väder | Machine Vision & learning| m.m