Digitalisering & innovation

Vill du bli mer konkurrenskraftig, effektivisera processer, minska koldioxidutsläpp eller få starkare utväxling av pågående digitaliseringsprojekt? Vi hjälper dig.
Så kan vi hjälpa dig

Totalförsvar

För att bygga ett modernt totalförsvar behövs en bred samverkan och dialog mellan offentlig sektor, näringsliv och ideella verksamheter. Combitech bidrar med kunskap inom både civilt- och militärt försvar.
Läs mer

Jobba hos oss

Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför vill vi ge dig förutsättningar att kombinera jobbet med vardagen. Samarbete, passion och respekt är viktigt för oss – och med rätt förutsättningar kommer det naturligt.
Lär känna oss

Våra tjänstekategorier

Cyber Security

Sårbarhetshantering | Säkerhetsskydd | Red Team Test | Riskhantering (ERM) | Security Testing | m.m

Smart och säker industri

Smart manufacturing | Strategi | Autonomi och transport | Supply Chain Management | Innovation | Cyber

Totalförsvar

Informationsförsörjning | Civilt Försvar | Förmågeutveckling | Cyberförsvar | Säkerhetsskydd | Krisberedskap | m.m

Offentlig IT

Systemutveckling | Ledarskapsutbildning | Kravhantering | UX-Design | Projektledare & PMO | Verksamhetsutveckling | AI & Data analytics| m.m

Solutions

Private Networks | Autonomi & Transport | Information- & Cybersäkerhet | Eftermarknad | Försvar | Flygplatser & Väder | Machine Vision & learning| m.m

Digitalisering & innovation

Design Thinking | Product & Service Creation | People & Process Development | Eco System Facilitation | m.m