Shaping a smart and resilient society

Nordisk teknik- och konsultpartner

Ett unikt arv

Combitech grundades som en del av försvars- och säkerhetskoncernen Saab 1982. Sedan dess har vi stått på en stadig grund av teknik och forskning i absolut framkant. Vi är en nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner, bestående av 2 300 experter.

Vi utmanar ständigt teknikens gränser för att göra skillnad. Vi finns på över 30 platser i Sverige, Finland och Norge, och tillsammans utgör vi ett starkt team med högt engagemang och djup kunskap. 

Vårt ursprung innebär att vi alltid har stått på en unik och stadig grund av teknik och forskning i absolut framkant. Våra huvudägare är familjen Wallenberg som borgar för långsiktighet och stabilitet.

2300+

Anställda

30+

Kontor

3

Länder

Vad vi gör

Vi accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle genom den kombinerade styrkan hos våra engagerade medarbetare och avancerad teknik. Vi brinner för våra uppdrag där vi tillför djup kunskap och många olika perspektiv. Tillsammans utmanar vi ständigt teknikens gränser för att göra skillnad.

 

Vårt löfte

Världen förändras snabbt. Teknikutvecklingen gör livet enklare men även omvärlden mer komplex. Tillsammans behöver vi omfamna och driva förändring.

Vi tror på att lösa globala utmaningar som klimatförändringar och demografiska problem. Genom digitalisering och samarbete mellan sektorer möter vi behovet av trygghet och säkerhet.

Möt vår ledningsgrupp

Läs mer om Combitechs organisation och vår ledningsgrupp.

För en hållbar framtid

På Combitech är vi dedikerade till att forma ett smart och motståndskraftigt samhälle genom att integrera hållbarhet i vårt dagliga arbete. För oss är det inte bara en skyldighet utan också en möjlighet att göra positiv skillnad i samhället medan vi kontinuerligt förbättrar oss själva.

Vi stödjer FN:s alla mål för hållbar utveckling och ser det som en global uppgift att bekämpa fattigdom, skydda miljön och främja fred och välfärd för alla.

Vår uppförandekod

Att forma ett smart och hållbart samhälle kräver rätt förutsättningar, och dessa skapas gemensamt.

Vår uppförandekod fungerar som vår kompass och vägleder oss för att agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt, både gentemot varandra och i våra uppdrag.

Den klargör våra värderingar och förväntningar på varandra, och sätter tydliga krav på Combitechs styrelse, ledning och medarbetare.

Vårt partnerskap med Mattecentrum

Samhället har stora behov av kompetens och talang på teknikområdet, och här har vi som tech-, lösnings- och konsultbolag en viktig roll att spela.

Genom vårt samarbete med Mattecentrum inspirerar och sporrar vi unga att utvecklas inom matematik – för att vi vet att det är nyckeln till en jämlik ingenjörsbransch.

Vi gör det för dagens unga, näringslivet, demokratin, samhället och framtida generationer.

Letar du efter nya jobbmöjligheter?

Home for human superpower

Våra medarbetare är centrala för att skapa ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att dra nytta av vår gemensamma intelligens och mångfalden av kunskap och engagemang som uppstår när människor med olika erfarenheter och perspektiv arbetar tillsammans, gör vi en verklig skillnad.

Därför prioriterar vi mångfald och inkludering, då vi förstår att det är avgörande för att öka kreativitet, innovation, engagemang och välbefinnande. Det speglar också vår företagsidentitet och vårt mål att vara en sådan typ av företag.

Våra senaste nyheter

16 June 2024

Träffa Combitech i Almedalen 2024

Under några dagar i juni samlas samhällsaktörer för att lyfta demokrati- och samhällsfrågor under Almedalsveckan. Det osäkra omvärldsläget innebär ett ökat fokus på programpunkter kopplat till totalförsvar, försvar, säkerhet och beredskap. Combitech bidrar under veckan med kunskap och perspektiv kring hur vi tillsammans skapar ett motståndskraftigt samhälle och verksamheter.

17 May 2024

Svenska företag har inte beredskap för kris eller krig

Trots det stora fokuset på totalförsvarsfrågor i samhällsdebatten under det senaste året så visar Combitechs Totalförsvarsrapport 2024 att näringslivet fortfarande saknar information, beredskap och förståelse för företagens roll i totalförsvaret.

26 April 2024

Fortsatt stadig tillväxt och ökad lönsamhet för Combitech första kvartalet 2024

Under årets första kvartal visar den nordiska tech-, lösnings- och konsultpartnern Combitech en fortsatt stadig organisk tillväxt på nästan 9 procent tillsammans med en lönsamhetsökning på 10 procent.

Vill du veta mer?