Säkra värde i riskzonen

Smart och motståndskraftigt samhälle


Digitaliseringen driver på förändringar i hela samhället, och det finns ett växande behov av beredskap och skydd, eftersom framsteg innebär både möjligheter och risker.

Cybersäkerhet är ett centralt element i riskbedömningar och intressenter förväntas navigera i detta komplexa landskap, eftersom de måste förstå, hantera och mildra både digitala och fysiska risker.

Motståndskraft uppnås genom att identifiera dina kritiska värden som är i riskzonen och ta itu med säkerhetskedjan.

Vi hjälper dig att identifiera risker och tillämpa rätt skyddsnivå för att öka din övergripande motståndskraft.

250+

cyberexperter

2300+

ämnesexperter

200+

kunder inom flera sektorer

30+

platser över hela Norden

Säker teknik

Säker teknik är hörnstenen för motståndskraft i alla organisationer som gör att du kan navigera i det oförutsägbara, vilket säkerställer att du är stärkt mot störningar och förberedd för snabb återhämtning.

Genom att skydda dina system och teknologier skyddar du inte bara dina tillgångar i riskzonen, utan säkerställer att dina IT- och OT-system fungerar smidigt. 

Med teknologisk motståndskraft är du beredd att tackla framtida utmaningar, minska förekomsten av kritiska händelser och förbättra din förmåga att komma tillbaka snabbt och starkare än tidigare.

Säkra produkter

Att skydda värden i riskzonen kräver mer än teknisk expertis; det kräver ett övergripande tillvägagångssätt och förmåga att tänka långsiktigt, anpassa sig till snabba förändringar i efterfrågan, beteende och drivkraften för innovation.

Vi samarbetar med dig för att utveckla produkter som blandar användarnytta med optimala säkerhetsnivåer redan från idéstadiet. Vår end-to-end-tjänst stödjer dig från kravidentifiering och IT-säkerhetsarkitektur, till produkt- och systemutveckling, såväl som säkerhetstestning och verifiering.

Tillsammans framtidssäkrar vi dina produkter och säkerställer att de uppfyller dagens behov och morgondagens förväntningar.

Säker drift

Intressenter har idag till uppgift att förstå och hantera risker som sträcker sig över både digitala och fysiska områden. Styrelser, ägare och ledning är ansvariga för att förstå och hantera dessa utmaningar.

För att uppnå organisatorisk motståndskraft är det viktigt att identifiera och bedöma de värden som riskerar, att ta itu med säkerheten för varje värde och kartlägga dem mot potentiella hot. Detta gör det lättare att navigera i landskapet och implementera en robust och effektiv cybersäkerhetsstrategi.

Vi hjälper dig att identifiera tillämpliga risker och säkerställa skyddsåtgärder. Genom ett samarbete arbetar vi för att garantera att din organisation gör välgrundade investeringar som syftar till att öka din organisations övergripande säkerhetsställning.

Förstå ditt företag

Som domänexperter kompletterar vi dina färdigheter och kunskaper för en mer motståndskraftig och framtidssäker organisation. Vi värdesätter att lära oss om din marknadsposition, dina konkurrenters rörelser och andra faktorer som är relevanta för verksamheten i din organisation.

Tillsammans omvandlar vi denna insikt till nya affärer, utvecklar positioneringsstrategier och hjälper till att prioritera cybersäkerhetsinitiativ.


En cybersäkerhetsstrategi kräver en omfattande kartläggning av interna kapaciteter – att veta att din organisation är viktig för oss. Tillsammans identifierar vi luckor, arbetar fram affärspotential och formar digitaliseringsresan därefter.

Vår djupa förståelse för din situation, verksamhet, krav och sammanhang gör att vi kan skapa värde för dina intressenter.

Navigera i regelverket

För många är det samma sak som att tillämpa ett robust lager av cybersäkerhet och öka komplexiteten. Alltför ofta leder detta till en under- eller överinvestering i cybersäkerhetsåtgärder.

Genom ett mer proaktivt efterlevnadsprogram kommer du inte bara att navigera regulatoriska krav mer effektivt, utan tydligare identifiera vilka värden som behöver skydd, bedöma vilka åtgärder som finns tillgängliga och tillämpa rätt skyddsnivå på rätt plats.

Genom att planera för ett hållbart efterlevnadsprogram baserat på organisatoriska värderingar, mål och mål, minimeras "striden" mellan efterlevnad, skydd och affärer. Våra tvärfunktionella team hjälper dig att uppfylla regulatoriska krav, minska kostnaderna och utrusta och utbilda dina team för att uppnå och upprätthålla efterlevnad.

Kundberättelser

Hans Danielsson

Business Area Manager

hans.danielsson@combitech.com

+46 (0)13 18 00 17

Anders B. Hovden

Head of Sales and Marketing, Norway

anders.hovden@combitech.no

+47 22 45 91 50