Trafikledning och autonomi

System och processer för ökad digital styrning


Autonomi, säkerhet, miljö, digitalisering. Vårt sätt att arbeta förändras nästan dagligen. Ökande krav på säkerhet och miljöefterlevnad, tillsammans med konsekvenserna av att bli digital har skapat en helt ny verksamhetsmiljö. Branschen står inför en veritabel explosion av programvara, ökad konkurrens och krav på betydligt kortare tid till marknaden.

Våra ämnesexperter kommer att stödja dig under hela livscykeln för dina produkter, och omfattar allt från mekanik, el och mjukvara, till logistik, eftermarknad och produktionssäkring.

Du får tillgång till erfarna, kreativa konsulter och utvecklingsteam som finns där för att stötta ditt projekt på plats, ge råd eller ta dig an hela projektet. 

Våra tvärfunktionella team leder och deltar i flera stora självstyreprojekt i Sverige, med kunskap och erfarenhet på alla nivåer av autonomi - från flyg, försvar, industri, fordon och telekom.

30+

platser

2300+

ämnesexperter

70+

år av erfarenhet

Att skapa långsiktigt hållbara transportsystem är en fråga av global betydelse. Våra tvärfunktionella team erbjuder expertis och rådgivning till både nordiska och internationella kunder, driver utveckling och digitaliserar branschen.

Behovet av att förbättra effektiviteten och sänka kostnaderna ställs mot allmänhetens påtryckningar att göra övergången till koldioxidsnåla transportlösningar, minska miljöpåverkan och förbättra säkerheten.

För att lyckas behöver vi ta ett nytt grepp, där informationsdelning och automatisering mellan och inom de olika transportskikten lägger grunden för hållbara och säkra transporter i samhället.

Våra experter bidrar till flera banbrytande projekt, särskilt inom autonoma system för vägtransport, sjötrafikledning och fjärrstyrda flygledningstorn för flygplatser.

Inom flyget har vi en omfattande portfölj av kunskaper och tjänster – inom flygtrafikledning, samt den senaste generationen av Automated Weather Observation System (AWOS) för flygplatser, Integrated Real Time Information System for Air Traffic Services (IRIS) för ATM och system för teknisk övervakning av flygplatser och navigationshjälpmedel (RCMS).

Väder & informationssystem

Vårt väder- och informationssystem för flyg, vägar, sjöfart och militära tillämpningar, i-MET, finns på ett stort antal platser, inklusive över 120 flygplatser. Med över 25 års erfarenhet av att utveckla integrerade väder- och informationssystem, tillsammans med stor expertis inom ATM, flyg och meteorologi, tar vi ett helhetsansvar för projektleveranser.

Lösningarna är oberoende och kan integreras med andra programsystem och hårdvara, och våra tvärfunktionella team levererar även omfattande väderkonsulttjänster. Försvarets materielverk (FMV) är en långvarig kund som har förlitat sig på vår specialistkompetens inom detta område.

IRIS (Integrated Real-time Information System), ATIS (Automatic Terminal Information Service) och VOLMET (Meteorological Information for Aircraft in Flight) och DRIWS (Digital Runway Incursion Warning System) är andra system i i-MET-familjen som är skräddarsydda för flyg.

 

AWOS

AWOS (Automated Weather Observing Observation System) bidrar till säkerheten för tusentals passagerare varje timme och varje minut, över hela världen. Med data från ett stort antal sensorer och vår egenutvecklade mjukvara analyseras väderförhållandena i realtid och rapporteras automatiskt till flygledningen och till flygplanet. AWOS är skalbar och anpassningsbar till flygplatser i alla storlekar.

Flygtrafikledning

Vårt omfattande kompetensutbud inom Air Traffic Management hjälper flygmyndigheter, flygplatser och flygindustrin skapa förutsättningar för ökad effektivitet, tillgänglighet och säkerhet. Våra tvärfunktionella team ger teknisk och operativ rådgivning och support, baserat på många års erfarenhet med avancerad produktutveckling för både civil och militär luftfart. Som oberoende konsulter, vi kan samarbeta med vilken leverantör som helst.

 

Vi levererar specialistkompetens inom arkitektur, robust kommunikation, systemintegration, systemutveckling, säkerhet, cybersäkerhet, projektledning, SESAR och affärsutveckling. Vid sidan av digitaliseringen av sektorn, tillsammans utforskar vi möjligheter inom AI, autonoma system och system- och tjänsteleveranser till avlägsna torn.

IT för alla förhållanden

Alla våra system är skräddarsydda för att möta dina kravspecifikationer och lokala förhållanden. Våra experter inom sensorintegration och systemutveckling har erfarenhet av utmanande väderförhållanden och vibrationer, och arbetar i tuffa miljöer där det saknas standardiserade kommunikationssystem och strömförsörjning.

De oberoende lösningarna och vår proprietära sensorsplattform kan hantera de strängaste kraven när det gäller tillförlitlighet, säkerhet, tillgänglighet och låga underhållskostnader. Våra tvärfunktionella team kan ta övergripande ansvar för ditt utvecklingsprojekt och dela med sig av sin expertis inom autonoma system, reseplaneringssystem, kommunikationslösningar och analys av säkerhet och trygghet.

Med års erfarenhet av samarbete med myndigheter och branschen, både i Sverige och utomlands, är våra experter rustade att skräddarsy lösningar och rådgivning för att möta dina behov.

Jens Redeborn

Business Developer

jens.redeborn@combitech.com

+46 131 83 877

Per Råhnängen

Business Developer

per.rahnangen@combitech.com

+46 (0) 10 21 698 80