Eftermarknad och hantering av försörjningskedjan

Stöd för livscykelsystem och processer

Tydlig produktinformation ökar användarupplevelsen och användarcentrerade underhållskoncept gynnar kunden, vilket tillför värde i kundrelationen. Våra experter finns här för att hjälpa dig hela vägen från eftermarknadsstrategi till paketerade lösningar.

Tillsammans utvecklar vi innovativa eftermarknadstjänster och koncept, baserade på kvalitetsdata, alltid med användarna i åtanke. I den virtuella utvecklingskedjan är produkt- och underhållsinformation kopplad till den digitala modellen, alltid tillgänglig. Våra tvärfunktionella team ser till att allt tas i beaktande, från kommunikation till cybersäkerhet.

30+

Kontor

2300+

Konsulter

70+

Års erfarenhet

Vad är din eftermarknadsstrategi?

Genom att använda data och marknadskunskap kan du uppnå effektivare informationshantering, nå lägre kostnader, säkerställa snabbare time-to-market och bygga en ännu mer attraktiv kundupplevelse.

Med digitalisering följer stora möjligheter att generera och skörda eftermarknadsdata. När de används fungerar dessa data som grunden för nya affärer och förbättrade kundrelationer - strategisk insikt i realtid som hjälper dig att förbättra ditt erbjudande för att göra det ännu mer behovsstyrt, tjänstebaserat och digitalt.

Användarcentrerade tjänster och lösningar

Genom att utveckla strategier och lösningar som stärker din eftermarknadsverksamhet finns våra experter här för att minska dina ägarkostnader och öka effektiviteten och tillgängligheten. Dagens tjänster är användarcentrerade och genom användargenererad data kan vi förbättra och öka effektiviteten samtidigt som vi skräddarsyr tjänster och lösningar.

Digitaliseringen öppnar upp för nya möjligheter och är snabbare och kostnadseffektivare än "traditionella" eftermarknadsprocesseroch. För oss följs den digitala eftermarknaden av ett "security-first"-upplägg, där människor står i centrum.

Vi hjälper dig att identifiera och förstå de faktiska behoven hos dina kunder och slutanvändare, vilket gör det möjligt för oss att utveckla mer effektiva och attraktiva användarupplevelser. Detta bidrar i sin tur till en bättre överblick, ökad kunskap och utökade beslutsstödsfunktioner.

Balansera teknik och människor

Data och kundfeedback ligger till grund för ditt beslutsfattande, både i strategiska diskussioner och i det dagliga arbetsflödet. Genom att bli digital är du utrustad med bättre kunskap och förståelse, vilket hjälper dig att prognostisera, förbättra, stimulera och anpassa dina produkter, tjänster och lösningar.

Att hitta rätt balans mellan teknik och människor är avgörande för att lyckas med digitalisering, och våra team finns där för att hjälpa dig med din digitala transformation.

Hantering av försörjningskedjor

Syftet med försörjningskedjehantering är att frigöra din potential i alla delar av kedjan - från produktprototyp till slutanvändarprodukt. Hela din värdekedja är din konkurrensfördel och måste vara flexibel och dynamisk för att matcha marknadens behov.

Våra team är här för att hjälpa dig att skapa en miljö för ökad konkurrenskraft. Vårt breda utbud av tjänster säkerställer att du har det stöd du behöver för att effektivisera din värdekedja och öka din konkurrensfördel.

Uptime - den kompletta lösningen för all din produktinformation

Med Uptime kan du enkelt skapa, hantera, spara och kontrollera information genom hela livscykeln för din produktportfölj.

För att effektivisera produktionen av information för din eftermarknad, innehåller Uptime lösningar för

att presentera information attraktivt och modernt, antingen på webben eller som en app.

Design underhållskoncept

Ett underhållskoncept baserat på dataintelligens och förebyggande åtgärder är nyckeln till ökad tillgänglighet, minskade ägarkostnader och förbättrade affärsresultat.

Våra experter hjälper dig med koncepten – från strategi och planering, till analyser, inköpsstöd, förvaltning, optimering och lösningar för användarinformation, felsökning och förebyggande underhåll.

UX-skrivning & teknisk kommunikation

AI förändrar User Experience (UX) och produktinformation, med AI-drivna tjänster som påverkar kommunikationen genom innovativa interaktionsmodeller och nya sätt att kommunicera med användaren.

Genom att komma ihåg användarpreferenser kan system förutsäga och interagera med användaren, vilket skapar ett behov av att utveckla rollen som den tekniska kommunikatören med UX. UX-informationsdesign är nära kopplat till människocentrerad design, användarcentrerad, men mer koncentrerad på användarnas förståelse av informationen.

UX Information Designers säkerställer användbarhet och tillgänglighet för informationen, vilket resulterar i tydlig och attraktiv teknisk kommunikation som gör produkten enklare och mer intressant att använda. Genomtänkta underhållskoncept utökar kundnytta och relationer, genererar mervärde och möjligheter till nya intäkter.

Produktinformationslösningar

Produktinformation bör betraktas som en strategisk tillgång för att öka arbetseffektiviteten, generera nya affärer och stärka relationerna. Våra experter skräddarsyr produktinformationslösningar och förvandlar dina digitala visioner till verklighet.

Genom att kombinera informationskällor, optimera informationsflödet och öka autonomin kommer du att göra saker enklare för dina användare. Vi förser dig med de verktyg och metoder du behöver, baserat på din eftermarknads- och informationshanteringsstrategi och arkitektur.

Utförandet kan innefatta att utveckla informations- och informationslogistik, möjliggöra en komplett systemlösning och införa förbättrade arbetsflöden – alla processer som lyfter din verksamhet till ett agilt erbjudande baserat på kunddata.

Information om hur dina produkter ska hanteras och hur de används är i centrum för ett sådant flöde. Användarvänlighet och tillgänglighet för informationslösningen är avgörande, vilket säkerställer att informationen kan produceras och hanteras effektivt för att öka värdet och minska kostnaderna.

Våra unika verktyg, Uptime™ och Rodon™, säkrar rätt information vid rätt tidpunkt, både digitalt och i mobil verksamhet.

Rodon - effektiv diagnos och tillförlitlighet

Rodon stödjer dig genom livscykeln och implementerar modellbaserad teknik

för att effektivt och säkert hantera tillförlitlighetsanalyser och andra felanalyser parallellt med utveckling.

Björn Nord

Business Developer

bjorn.nord@combitech.com

+46 102 150 413