Vår försvarsförmåga

Smart and resilient total defence


Vi är en av de ledande tjänsteleverantörerna inom försvaret och använder vår spetskompetens och stora erfarenhet att hjälpa Försvarsmakten, Försvarets materielverk och försvarsindustrin att utveckla system och förmågor för ett mer motståndskraftigt samhälle.

Vi förstår försvarssektorn och erbjuder en exklusiv kombination av skicklighet och kunskapsbredd inom alla segment – ​​Command and Control, Air, Sea och Land.

NATO

kompetens och erfarenhet

30+

platser

2300+

ämnesexperter

70+

års erfarenhet

Vårt arv

Vi har med vårt ursprung i 1940-talets flyg, i stort sett "växt upp" med svensk försvarsindustri, skaffat oss unik erfarenhet, kunskap och en värdefull förståelse för de krav som ställs på teknisk prestanda, säkerhet och budget.

 

Systemens livscykler

Våra ämnesexperter är involverade i alla faser av systemens och produkternas livscykel. Vi deltar i förstudier och kravidentifiering, systemspecifikation och systemutveckling, tillverkning, testning och utvärdering, långsiktigt underhåll samt avveckling.

 

Trygg partner

Vi har kompetens och integritet att stödja både kunder och leverantörer i Sverige och utomlands, inklusive den finska försvarsmakten, den svenska försvarsmakten via Försvarets materielverk, FMV, och den svenska försvarsindustrin. I Finland arbetar vi dessutom med träningsanläggningar och sjöfartsinformationssystem.

Kommando och kontroll

Realtidsstöd för operativt beslutsfattande. När du förbereder och planerar mobilisering måste du känna till dina motståndares och dina egna förmågor, samt den miljö där du verkar.

God lägeskännedom erhålls från Command and Control och genom erfarenheten och utbildningen av befälhavarna. Vi har många års erfarenhet av att utveckla banbrytande C2-lösningar, för att skräddarsy bästa möjliga stöd för ditt beslutsfattande på kommandonivå.

Elektronisk krigföring

Kontrollera det elektromagnetiska spektrumet i din driftsmiljö. Alla militära operationer är beroende av elektromagnetiskt spektrum (EMS), och din förmåga att bemästra EMS-miljöer är en kärnkapacitet som krävs för att fungera i moderna miljöer.

Genom tillämpning och förståelse av Electronic Warfare (EW) och dess möjligheter skapar du situationsmedvetenhet för att stödja beslutsfattande, för att skydda och dölja din egen verksamhet, samt för att attackera och förneka motståndarnas förmåga att lyckas.

Militär logistik

Att upprätthålla moderna militära system är en känd utmaning för försvarsorganisationer. Eftersom systemen har blivit mer komplexa och heltäckande behövs uppdaterad programvara för att optimera och upprätthålla lösningar. Programvaran som ger realistisk och realtids situationsmedvetenhet (SA) om din operativa tillgänglighet bör finnas där för att stödja ditt beslutsfattande.

Vid avsaknad av sådan information som ges av dessa system blir du tvungen att fatta beslut baserad på gamla SA. Därför är logistiksystem avgörande för varje organisations ledning och kontroll.

Träning och simulering

Spara resurser och öka effektiviteten i din militära träning. I dagens militära utbildning kan grundläggande och avancerad träning göras i virtuella klassrumssimuleringsmiljöer, i kombination med verklig träning.

Tekniska träningshjälpmedel höjer deltagarnas motivation, ger realistiska situationsbilder av slagfältet och ger omedelbar feedback till soldater och system. Genom digitalisering sparar organisationer både tid och resurser och våra experter finns här för att effektivisera din träning och simulering.

Mikael Krusenberg

Head of Security Solutions

mikael.krusenberg@combitech.com