Smart och motståndskraftigt totalförsvar

Vi använder vår tvärsektoriella kunskap för att bygga motståndskraft – varje dag, året runt

Vi värnar om ett samhälle där vi som individer, offentliga verksamheter, företag och ideella organisationer tillsammans bygger upp det som är vår vardag. För oss är resiliens bredare än det traditionella försvarssystemet. Det handlar också om beredskap, utbildning, teknikutveckling och att skapa en totalförsvarsförmåga för att skydda samhällets viktigaste tillgångar.

På Combitech kombinerar vi vår gedigna erfarenhet inom försvars- och tillverkningssektorerna och bidrar till samhället genom att göra det möjligt för industrier, samhällen och totalförsvaret att klara morgondagens utmaningar.

 

2300+

Ämnesexperter

25

Kontor

25

Lokala myndigheter

70+

Års erfarenhet

Ett starkare samhälle

Med mer än 70 års erfarenhet av metod- och teknikutveckling, både militärt och civilt, stöttar Combitech kunder med:

  • Beredskap och planering för stöd under svåra samhällssituationer eller vid höjd beredskap för försörjning av kritiska förnödenheter, infrastruktur och tjänster.
  • Förstärkning av metoder, utrustning och tekniska system för samverkan som uppfyller de högt ställda kraven på sekretess och robusthet.
  • Skydd av samhällets och verksamheters kritiska tillgångar och sårbar infrastruktur.
  • Att uppfylla de krav och den beredskapsnivå som medlemskap i Europeiska unionen och Nato innebär.  

Sex steg för ökad beredskap

  • Beredskapsplanering – vi kan hjälpa till med din verksamhets beredskapsplanering
  • Identifiera åtgärder – vår erfarenhet tillför mervärde till utvärderingen av din handlingsplan och arbetssätt
  • Analysera kritisk verksamhet – vi hjälper dig att kartlägga resurser, beroenden och processer
  • Verksamhet i kristider – våra experter hjälper dig med förberedelser, planering och organisering av dina krisåtgärder
  • Säker tillgång till kritiska resurser – tillsammans analyserar vi dina prioriteringar och kontrakt ur ett totalförsvarsperspektiv
  • Öva för att bygga kapacitet – vi tillhandahåller skräddarsydda övningar utifrån din verksamhets behov


Genom att bedriva beredskapsarbete och kontinuitetsplanering kan organisationer identifiera nya affärsmöjligheter och samtidigt stärka samhället.

Totalförsvarsrapporten

Combitech genomför årligen en undersökning för att se hur beslutsfattare i näringslivet ser på sin roll i totalförsvaret. Rapporten hänvisar till det svenska samhället, men vissa insikter är intressanta ur ett nordiskt perspektiv. Syftet är att lyfta fram företagens viktiga roll och deras förmåga att bidra till ett modernt och motståndskraftigt samhälle.

Undersökningen 2023 visade att endast 10 procent är tillräckligt förberedda, men 70 procent vill lära sig mer. Engagemanget finns, hur tar vi tillvara på det?

Varannan beslutsfattare i undersökningen anser att det är viktigt att bidra till totalförsvaret, medan 77 procent uppger att det är oklart hur det ska gå till. Här finns en stor potential och vi måste skapa förutsättningar och agera nu!
Mikael Krusenberg, Head of Security Solutions, Combitech

Totalförsvarsdagen

På Totalförsvarsdagen samlar vi samhällskritiska funktioner för att tillsammans skapa resiliens. Det har vi gjort genom åren (2019, 2020, 2022 och 2024) vilket gör att vi kan se och prata om den förändring som skett inom totalförsvaret, både genom fördjupade insikter och samverkan, men också i förhållande till omvärldsläget. Nedan delar vi några insikter från dagarna. 

Filmade insikter från Totalförsvarsdagen 2024.

Filmade insikter från Totalförsvarsdagen 2022.

Bygg insikter genom att öva

Hur samverkar verksamheter för att prioritera resurser och hitta lösningar vid störningar, kriser och svåra samhällssituationer? Vad händer i en situation där samhällsfunktioner ansträngs och hotas? För att lyckas behöver ni arbeta tillsammans, men ni behöver också öva. Vi har utvecklat Totalförsvarsspelet – ett fysiskt kartspel som skapar delaktighet, tydlighet och dialog.

Totalförsvarsspelet kan spelas i både större och mindre sammanhang, med en verksamhet eller flera.

Det gör mig stolt och hoppfull att fler och fler vill vara med och bygga motståndskraft och stärka våra samhällen och företag, vilket är viktigare än någonsin.
Jessica Öberg, Vd, Combitech

Kundberättelser