Digitalisering och analys

Förändringsledning i den digitala tidsåldern


Våra tvärfunktionella team tillför värde till din digitala transformation genom att hjälpa dig att öka konkurrenskraften, effektivisera processer, bygga en smartare, mer hållbar och mer motståndskraftig organisation. Vi hjälper dig att identifiera affärsmöjligheter och utveckla din befintliga verksamhet genom digitalisering.

Samtidigt som vi säkerställer att dina värden i riskzonen är tillräckligt skyddade och att efterlevnaden upprätthålls - cybersäkerhet finns i vårt DNA.

Våra ämnesexperter delar med sig av sina erfarenheter från digital transformation av branscher som t.ex flyg, försvar, telekommunikation, gruvdrift och återvinning. Med vår passion för teknik och FoU, vi tillför vår omfattande tekniska kunskap och förståelse för dagens och morgondagens teknologier till din organisation.

Skapa värde med data och AI

Att skörda fördelarna med artificiell intelligens och skapa affärsvärde handlar om att identifiera dina behov och externa krav, och sätta en kurs för din digitala transformation.

"Vem som helst" kan implementera en AI-lösning idag, men för att den ska ge mervärde måste den kopplas till dina affärsstrategier, mål och krav.

Hantera förändring, med människor i förarsätet

Den agila organisationen omfamnar förändring som en möjlighet till innovation samtidigt som den utnyttjar sina nyckeltillgångar: sina människor och deras idéer. Digitalisering kräver en holistisk strategi som integrerar mål, operativ effektivitet, tekniska framsteg och säkerhet.

Effektiv förändringsledning innebär att guida team genom övergångar med beprövade metoder och verktyg, vilket främjar en kultur där förändring ses som en tillväxtmöjlighet. Att involvera anställda på alla nivåer underlättar inte bara övergångar utan anpassar dem också till företagets vision.

Att skapa förutsättningar för hållbar framgång kräver ett proaktivt, strategiskt förhållningssätt till affärsutveckling, en heltäckande digital strategi, flexibel projektledning och effektiv förändringsledning.

Kundberättelser


Säker digitalisering skapar fördelar för den maritima sektorn

Den enda operativa enheten med en standardiserad och säker plattform för digitala maritima tjänster baserade på Maritime Connectivity Platform, vilket gör att alla anslutna operatörer kan hitta varandra och utforska varandras tjänster i en tillförlitlig process.


Kritisk väderdata för att kunna landa och lyfta säkert

Med data från flera sensorer måste denna kritiska information samlas in, utvärderas och ständigt uppdateras. AWOS samlar in, bearbetar och lagrar väderdata, och omvandlar den till observationer i enlighet med internationella regler.


Smartare kollektivtrafik för en mer hållbar framtid

I dag samlas enorma mängder data från kollektivtrafiken in, prognostiseras och visualiseras med AI. Under flera år har vi arbetat med Östgötatrafiken för smartare och säkrare resor, vilket stödjer en mer hållbar samhällsutveckling.

Johan Gunnarsson

CTO

johan.gunnarsson@combitech.com

+46 102 150 419