Smart och hållbart samhälle


Vi fokuserar på samhällets gröna omställning och bidrar genom människor och teknik till förbättrade processer och ökad effektivitet. Våra experter kan vara din partner för att integrera hållbarhet in i din företagsstruktur.

Tillsammans skapar vi strategier som inte bara kryssar i rutorna utan gör en påtaglig skillnad på riktigt - för ditt företag, vårt samhälle och planeten.

Ett smartare och mer hållbart samhälle är ett mer motståndskraftigt samhälle.

2300+

Vänner av jorden

10

Miljövänliga kontor

50%

Reduktion av CO2-utsläpp

Digitalisering för ett mer hållbart samhälle

Vi arbetar med många komplexa projekt i olika sektorer för att till exempel:

  • bidra till en koldioxidfri gruvindustri genom autonomi,
  • använda mikrovågsteknik för elektrifierad cementproduktion, vilket minskar Sveriges totala koldioxidutsläpp,
  • effektivisera återvinning med hjälp av maskinsyn,
  • genom AR-lösningar möjliggöra fjärrstöd för tekniker

Stärkande av vårt civila- och militära skydd

På Combitech bidrar vi aktivt till ett säkert, hållbart och motståndskraftigt samhälle. Vi är den största försvarsrådgivaren i Norden.

När vi arbetar med samhällsskydd och beredskap hjälper vi offentliga och privata organisationer att planera och förbereda sig för att minska risker och förhindra skador vid hot, naturkatastrofer eller cyberattacker.

Eftersom cybersäkerhet omfattar vår digitala landskap, stödjer våra experter företag och myndigheter att säkra sina kritiska tilgångar som kan vara hotade.

Vi hjälper till att framtidssäkra kommunikationsnätverk, säkra elförsörjning och energi, väderobservationssystem för flygplatser, säkra banktransaktioner och skapar säkerhet för autonoma fordon.

Kundberättelser

Vill du veta mer?