Systemutveckling

System och produkt FoU

I den snabba digitala världen är utmaningarna lika dynamiska som möjligheterna. Vi fokuserar på smart, säker och innovativ ingenjörsutveckling för att blomstra i detta landskap.

Genom att integrera din marknads- och affärsstrategi granskar vi noga innovations- och strategiområdena för att säkerställa en aktuell och framtidssäker ingenjörsinställning.

Vi rustar dig med kunskapen för att bygga motståndskraft i varje projekt genom att prioritera riskhantering och kontinuitet. Våra tvärfunktionella team i labbet säkerställer att efterlevnad och kvalitet går hand i hand.

Ledarskap i den digitala eran kräver en blandning av vision och praktik, vilket våra resurser och insikter är inriktade på att förbättra. Vår holistiska syn på koncept- och affärsutveckling integrerar din företagstillväxt med hållbara och innovativa metoder.

Vi förstår att kultur och förändringsledning är nyckeln till framgångsrika ingenjörssatsningar. Vi erbjuder en transformerande upplevelse som omformar hur din organisation tänker och agerar inför den digitala utvecklingen.

Säkerhetskritiska system

För att minska risken för allvarliga konsekvenser av systemfel finns ett behov av effektiva och säkra system. Erfarenheten att hantera den ständigt ökande förändrings- och utvecklingstakten, parallellt med förmågan att utveckla säkra och robusta system, kommer att vara avgörande.

Vi anpassar vår expertis till din bransch och vilken hård miljö eller komplext riskscenario du än står inför. Tillsammans utvecklar vi framtidssäkra och säkrar dina kritiska system för effektiv riskhantering.

Certifieringar och utvärderingar

Kvalitetssäkring genom utvärdering och certifiering av dina system och produkter, vilket bekräftar att de uppfyller tillämpliga krav. Med vår breda erfarenhet guidar vi dig genom komplexa processer.

Dra nytta av våra ackrediterade labb, för EMC-, ljud- och emissionssäkerhet, och vi är licensierade att utvärdera IT-säkerhet i enlighet med Common Criteria, samt ackrediterade för certifieringar i enlighet med kryptering för larm- och andra standarder.

Produktutveckling

Nyckeln till att lägga till värde för dig och dina intressenter är att strategiskt identifiera relevans och rätt tillämpning, förstå teknikens inverkan på affärsmodeller, tjänster och produkter. Våra tvärfunktionella team erbjuder råd och stöd för att förbättra din verksamhet genom smart användning av data och teknik.

Vi är där för att hjälpa till att göra denna övergång sömlös, och vår omfattande svit av tjänster – från initialt koncept till slutproduktion – säkerställer att din resa mot digital transformation är strategiskt sund, kostnadseffektiv och effektiv.

På ett samarbete och flexibelt sätt är våra tjänster skräddarsydda för att möta dina specifika behov. Våra experter är skickliga på agila metoder och kan arbeta virtuellt, vilket innebär att vi snabbt kan anpassa oss till dina föränderliga behov samtidigt som vi optimerar resursanvändningen.

Att förena människor, affärer och teknik

Dina produkter och tjänster är inte längre fristående erbjudanden; de är en del av en unik och komplett kundupplevelse. Att förbättra upplevelsen ger mervärde, och i centrum ligger den sömlösa integrationen av mänskliga värderingar, affärsmål och teknik.

Våra tvärfunktionella team hjälper dig att forma din organisation för den framtida kundupplevelsen, med en robust kultur av innovation, anpassningsförmåga till förändringar och smidighet som svar, så att du förblir relevant och fortsätter att leverera värde till dina kunder.

Genom att placera det mänskliga elementet i framkant genom hela processen, och genuint förstå varför, vad och hur deras interaktion med produkter och tjänster, kan vi tillsammans prioritera resurser, minska risken för att utveckla ineffektiva lösningar och skapa erbjudanden som accelererar din affärstillväxt.

Integrerat logistikstöd

Integrerat logistikstöd (ILS) är en strategisk ingenjörsdisciplin som ursprungligen utvecklades av den amerikanska försvarsmakten för att optimera livscykelperspektivet för komplexa system. Målet med ILS är att skapa och upprätthålla en produkt eller system med hög tillförlitlighet och tillgänglighet samtidigt som man minimerar livscykelkostnaderna. Detta uppnås genom en integrerad och holistisk strategi som täcker allt från design och produktion till drift, underhåll och avveckling.

 

Kundberättelser


Säker digitalisering skapar fördelar för den maritima sektorn

Den enda operativa enheten med en standardiserad och säker plattform för digitala maritima tjänster baserade på Maritime Connectivity Platform, vilket gör att alla anslutna operatörer kan hitta varandra och utforska varandras tjänster i en tillförlitlig process.


Kritisk väderdata för att kunna landa och lyfta säkert

Med data från flera sensorer måste denna kritiska information samlas in, utvärderas och ständigt uppdateras. AWOS samlar in, bearbetar och lagrar väderdata, och omvandlar den till observationer i enlighet med internationella regler.


Smartare kollektivtrafik för en mer hållbar framtid

I dag samlas enorma mängder data från kollektivtrafiken in, prognostiseras och visualiseras med AI. Under flera år har vi arbetat med Östgötatrafiken för smartare och säkrare resor, vilket stödjer en mer hållbar samhällsutveckling.

Lars Bengtsson

Business Developer

lars.bengtsson@combitech.com

+46 36-19 47 13

Emil Bromander

Business Area Manager, Digital Business and Solutions

emil.bromander@combitech.com

+46 (0)10 216 60 17