Hållbarhet

Vårt engagemang för framtiden

På Combitech strävar vi efter att aktivt bidra till att forma ett smart och motståndskraftigt samhälle genom att göra hållbarhet till en central del av vår verksamhet. Vi tror på att göra positiva samhällsinsatser och att kontinuerligt utvecklas som företag. Därför stöder vi alla Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling, vilket är en global uppmaning till åtgärder för att bekämpa fattigdom, skydda miljön och säkerställa fred och välbefinnande för alla människor.

För samhället

Vår hållbarhetsstrategi bygger på att kombinera kraften hos människor och teknik och vi samarbetar med våra kunder för att tänja på teknikens gränser och skapa positiv påverkan och hållbara resultat inom våra kärnområden. Vi har därför valt att lägga störst fokus på våra tre kärnområden där vi kan uppnå störst effekt: 

 • Smart och hållbar industri
 • Smart och hållbart samhälle
 • Smart och motståndskraftigt totalförsvar

 

För våra medarbetare

För oss är våra medarbetare nyckeln till att bygga ett smart och motståndskraftigt samhälle. Vi vet att effekten av dagens teknik enbart når sin fulla potential när det finns rätt människor på plats som nyttjar den. Vi tror på kraften i gemensam intelligens och erfarenhet - något som uppstår när individer med olika kompetenser och perspektiv möts. Därför prioriterar vi: 

 • Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
 • Klimatpåverkan
 • Kompetensutveckling
 • Mångfald och inkludering
 • Samarbete för innovation

 

FNs globala mål för hållbar utveckling

FNs mål lyfter vikten av att kunna göra flera saker samtidigt. Vi måste eliminera fattigdom, bygga strategier för ekonomisk tillväxt, hantera sociala behov såsom utbildning, hälsa, socialt skydd och arbetstillfällen, och arbeta intensivt för att ta itu med klimatförändringar.

Flera av målen såsom jämställdhet, klimatåtgärder och korruptionsbekämpning, är globala. Utöver dessa arbetar vi tillsammans med våra kunder för att göra en betydande positiv inverkan på samhället genom projekt, lösningar och innovationer som stöder FNs mål. Vårt främsta bidrag är att stödja våra kunder i deras omställning.

Vår påverkan

Vi har valt att prioritera tre av de globala målen för hållbar utveckling - de har tydlig koppling till vår affärsstrategi och våra hållbarhetsambitioner, och det är här vi kan göra störst samhällsnytta tillsammans med våra kunder. 

 • Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen
 • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Vi strävar efter att alltid vara och bli bättre

Vi strävar ständigt efter förbättringar och att vara ett mer ansvarsfullt företag. Det innebär att vi främjar en kultur av socialt och miljömässigt ansvar samt aktivt arbetar för mångfald och inkludering. Vi engagerar oss också med våra intressenter för att förstå deras behov och utmaningar.

Dessutom lägger vi stor vikt vid att samarbeta med andra företag, myndigheter, civilsamhällesorganisationer och industrier för att tillsammans ta itu med utmaningar inom hållbar utveckling. Vi delar vår kunskap och expertis för att skapa positiv förändring. Genom att regelbundet mäta och rapportera våra framsteg, sätta upp mål och genomföra kontinuerliga förbättringsinitiativ strävar vi efter att bidra till en hållbar framtid.

Mångfald och inkludering

Vi engagerar oss i mångfald och inkludering eftersom vi anser att det är rätt - det är i linje med våra grundläggande värderingar och stämmer överens med den positiva påverkan vi strävar efter att ha på världen. Genom att främja mångfald och inkludering bygger vi ett företag som vi känner oss stolta över och som vi vill vara en del av.

Vill du veta mer?