Mångfald och inkludering

För att det är rätt

Vi prioriterar mångfald och inkludering eftersom vi vet att det är det rätta att göra utifrån våra värderingar och den påverkan vi strävar efter att ha på världen. Genom att främja mångfald och inkludering bygger vi ett företag som vi kan vara stolta över och som vi vill vara en del av.

Det är en gemensam insats som vi kontinuerligt arbetar med i alla situationer. Mångfald och inkludering är inte något vi bara pratar om en gång - det är en ständigt pågående dialog som leder oss i rätt riktning.

The home for
human superpower

Vårt arbete med mångfald och inkludering bygger på vår vision "the home for human superpower". Vi förstår att dagens teknik kan uppnå sin fulla potential endast när rätt människor finns på plats för att använda den. Vi tror på den kollektiva kraften i intelligens och erfarenhet, som uppstår när individer med olika färdigheter och synsätt samverkar.

Vi prioriterar mångfald och inkludering av flera anledningar: för att det främjar kreativitet, stimulerar innovation och leder till ökat engagemang, bättre prestationer och högre välbefinnande. Dessutom är vi övertygade om att det är den rätta vägen att gå.Jag tycker att det är otroligt givande att arbeta på ett företag där mångfald och inkludering tas på allvar. Kanske kan vi inte ändra allt över en natt – men det är klart att vi vill påverka på lång sikt. Titta bara på vårt samarbete med Mattecentrum till exempel, det är ett fantastiskt sätt att bidra till mer mångfald bland framtidens ingenjörer.

 

Klara Ferngren Ådemark, Kommunikationsspecialist, Combitech

Partnerskap för ett demokratiskt & jämställt samhälle

Vi vet att människor i socialt utsatta områden är mindre benägna att söka till tekniska program, istället är det ungdomar i områden med hög genomsnittsinkomst och där många föräldrar har eftergymnasial utbildning som studerar naturvetenskapliga ämnen som matte.

Vi vet också att inte tillräckligt många tjejer söker sig till ingenjörsstudier, vilket orsakar en betydande brist på mångfald. Detta kan resultera i en bransch med brist på perspektiv och erfarenheter - något som är avgörande för att kunna identifiera behovet av och skapa lösningar för vårt samhälle.

Ingenjörer spelar en avgörande roll för att lösa framtida utmaningar, och ingenjörbasen måste representera alla grupper i samhället för att göra det på bästa möjliga sätt.