Partnerskap med Mattecentrum

En fråga om demokrati och jämlikhet

Sverige har för få ingenjörer, och det är en utmaning som är avgörande att lösa så snabbt som möjligt. Det är inte bara en fråga om att öka antalet ingenjörer, det är också en fråga om att stärka svensk demokrati och jämlikhet.

Vi vet att människor i socialt utsatta områden är mindre benägna att söka till tekniska program, istället är det ungdomar i områden med hög genomsnittsinkomst och där många föräldrar har eftergymnasial utbildning som studerar naturvetenskapliga ämnen som matte.

Vi vet också att inte tillräckligt många tjejer söker sig till ingenjörsstudier, vilket orsakar en betydande brist på mångfald. Detta kan resultera i en bransch med brist på perspektiv och erfarenheter - något som är avgörande för att kunna identifiera behovet av och skapa lösningar för vårt samhälle.

Ingenjörer spelar en avgörande roll för att lösa framtida utmaningar, och ingenjörbasen måste representera alla grupper i samhället för att göra det på bästa möjliga sätt.

Vårt partnerskap

Combitech har ett samarbete med den svenska ideella organisationen Mattecentrum som arbetar för att stimulera ungas intresse för STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Partnerskapet gör det möjligt för oss att stärka barn i deras matematikstudier och möta samhällets efterfrågan på tekniska talanger.

Bristen på ingenjörer är en samhällsutmaning som vi måste möta tillsammans. Att vidta gemensamma åtgärder för att komma till rätta med den nuvarande och framtida bristen på ingenjörer är avgörande för ett motståndskraftigt samhälle. Ingenjörer spelar en viktig roll för att hitta innovativa lösningar på gemensamma utmaningar, såsom att designa och implementera hållbara teknologier, processer och infrastruktur. Genom att främja ingenjörstalang kan vi låsa upp tekniska möjligheter, driva innovation, skapa nya jobbmöjligheter, överbrygga samhällsklyftor och ge individer möjlighet att forma en hållbar framtid för alla – och det börjar med barnen.

 

Jessica Öberg, VD, Combitech

Snabba fakta

  • Det råder en global brist på tekniska talanger, enbart Sverige kommer att sakna 50 000 ingenjörer år 2030 (SCB)
  • Intresset för teknik och matematik måste uppmuntras tidigt
  • Endast 8,6 % av eleverna valde det nationella teknikprogrammet på gymnasiet*
  • Svenska barn i årskurs 4 och 8 visar lägre matematikprestationer än genomsnittet för EU och OECD, enligt TIMSS 2019
  • Enligt Sveriges Ingenjörer var det lägsta medelbetyget av alla ämnen i årskurs 6 och 9 i Sverige i matematik.
  • År 2020/21 uppnådde endast 12% av flickorna och 11% av pojkarna i årskurs 9 betyg A i matematik.
  • Skolverket uppskattade behovet av att examinera 3 000 fler mattelärare för årskurs 7-9 och 1 700 fler för gymnasiet under 2019-2023.

    * IVA rapport: ”Naturvetenskaps- och teknikprogrammet – för vem och var?”

Vill du veta mer?