xtUML - Applied Modeling and Tool Training

Kursen ger träning i användandet av xtUML notation, syntax och semantik. Den är inriktad på praktisk utveckling av modeller med datorverktyg för utformning av händelsebaserade programvarusystem. Kursen utforskar olika vyer av system som kan beskrivas med xtUML-språket.

Kursbeskrivning

Kursen ger träning i användningen av xtUML i en mjukvaruutvecklingssituation från identifiering av systemets domäner till arkitektur och design av programvaran och hur den kan delas upp i komponenter som definieras av deras gränssnitt.

 

Kursen fokuserar på träning i att använda xtUML notation, syntax och semantik för att utveckla mjukvaruintensiva system. Den är inriktad på att praktiskt analysera system och genomföra en domänbaserad design med generering av källkod för att implementera designen.


Metoden är med fördel lämpad för  utveckling av händelsebaserade programvarusystem. Kursen utforskar olika vyer av system som kan beskrivas med xtUML-språket. Ambitionen är att ge färdighet i praktisk utveckling av modeller som kan realisera en mjukvara med avseende på krav, arkitektoniska regler etc.


Denna kurs innebär att rekapitulera och lösa en större sammanhållen uppgift med hjälp av verktyg i datormiljö. 

Kursinnehåll

  • Domäner
  • Komponentdiagram
  • Klassdiagram
  • Tillståndsmaskiner
  • Gränssnittsdefinition

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är givande för dig som arbetar i roller kring utveckling av programvarusystem. Till exempel domänexperter, systemingenjörer, mjukvaruarkitekter, mjukvaruutvecklare och testare med flera.

Vilka förkunskaper krävs?

Kunskaper om metoder och språk för utveckling med xtUML i nivå med kursen xtUML - Analysis and Design. Grundläggande färdigheter i krav-specifikation och system eller mjukvarudesign är fördelaktigt.

Mål med kursen

Målet med kursen är att ge en grundläggande färdighet att nyttja den grafiska notationen av xtUML med syftet att utveckla mjukvara. Det är också att kunna utnyttja viktiga begrepp för förståelse av xtUML och göra det möjligt för deltagaren att till exempel ta rollen som utvecklare eller arkitekt med mera. De mest väsentliga delarna/begreppen i xtUML för top down mjukvaruutveckling tränas genom övningar i datorverktyg.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Per Jonsson

Kursinformation

Kurslängd: 3 dagar

Kostnad: 28.200 kr

Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för xtUML - Applied Modeling and Tool Training