Leverantörer och underkonsulter

Combitech har ett etablerat nätverk med underkonsulter. Vi söker ständigt efter professionella samarbetspartners.


Combitech har ett etablerat nätverk med underkonsulter och erbjuder intressanta uppdrag inom olika branscher. Vi söker ständigt professionella samarbetspartners för att möta våra kunders behov. 

Trenden är att färre leverantörer används, vilket öppnar upp för större åtaganden och leveranskapacitet. Som underkonsult till Combitech får du chansen att arbeta med oss, även hos våra ramavtalskunder.

Vi erbjuder en helhetslösning för att hjälpa våra kunder växa på alla plan, från produktutveckling till management. 

Vill du få mer information om våra partneruppdrag?

Våra underleverantörer är viktiga och hjälper oss att svara upp mot kundförfrågningar. Vill du och din verksamhet ta del av förfrågningar och bli underkonsult till Combitech?

Här kan du besöka Saab Supplier Portal

Här finns information som behövs för uppdrag och avtal med Combitech


Säkerhetsprövning

Leverantören måste säkerställa att all personal som arbetar hos Combitech eller hos vår slutkund är noggrant kontrollerad för pålitlighet, lojalitet och eventuella säkerhetsrisker.

Säkerhetsprövning innebär att Leverantören bedömer varje individ baserat på deras bakgrund, referenser, betyg eller andra relevanta uppgifter för att säkerställa deras lämplighet.

Här finner du detaljerad information om fakturor

För att underlätta vår fakturering läs vad som behöver finnas med på fakturan.

Peter Johansson

Inköpschef

peter.m.johansson@combitech.com

+46 (0) 734 37 60 60