Leverantörer och underkonsulter

Combitech har ett etablerat nätverk med underkonsulter. Vi söker ständigt efter professionella samarbetspartners.


Combitech har ett etablerat nätverk med underkonsulter och erbjuder intressanta uppdrag inom olika branscher. Vi söker ständigt professionella samarbetspartners för att möta våra kunders behov. 

Trenden är att färre leverantörer används, vilket öppnar upp för större åtaganden och leveranskapacitet. Som underkonsult till Combitech får du chansen att arbeta med oss, även hos våra ramavtalskunder.

Vi erbjuder en helhetslösning för att hjälpa våra kunder växa på alla plan, från produktutveckling till management. Vill du vara en del av vårt nätverk eller utforska våra uppdrag? 

Säkerhetsprövning

Leverantören måste säkerställa att all personal som arbetar hos Combitech eller hos vår slutkund är noggrant kontrollerad för pålitlighet, lojalitet och eventuella säkerhetsrisker.

Säkerhetsprövning innebär att Leverantören bedömer varje individ baserat på deras bakgrund, referenser, betyg eller andra relevanta uppgifter för att säkerställa deras lämplighet.

Vill du få mer information om våra partneruppdrag?

Våra underleverantörer är viktiga och hjälper oss att svara upp mot kundförfrågningar. Vill du och din verksamhet ta del av förfrågningar och bli underkonsult till Combitech?

Riktlinjer för fakturering

På fakturan ska beställningens kostnadsställe, projektnummer och kommersiellt ansvarig på Combitech framgå.

  • Fakturan skickas till reskontra@combitech.se (i PDF- eller TIF-format) eller som brev till Combitech AB, FE 141, 831 88 Östersund. Vi tar även emot e-faktura via Pagero

  • Slutfakturan ska vara oss tillhanda senast två månader efter uppdragets slutförande. För detaljerad information om vilka uppgifter fakturan ska innehåll se nedan.

Skicka faktura via e-post

När en faktura skickas via e-post gäller följande:

  • E-postadressen är reskontra@combitech.se 

  • Endast leverantörsfakturor får bifogas i e-posten

  • En fil får bara innehålla en faktura samt eventuella bilagor till fakturan. Ett mail får innehålla flera filer

  • Formatet på filerna får endast vara PDF eller TIF

  • Information eller frågor av annat slag (till exempel frågor om betalning, betalningsuppgifter och så vidare) skickas till info.reskontra@combitech.se

Här finner du detaljerad information om fakturor

För att underlätta vår fakturering läs vad som behöver finnas med på fakturan.

Peter Johansson

Inköpschef

peter.m.johansson@combitech.com

+46 (0) 734 37 60 60