Totalförsvarsrapporten 2024

Combitech har undersökt hur beslutsfattare i näringslivet ser på företagens roll i totalförsvaret.

Människor

531

Respondenter. Företag i hela Sverige.

13%

Har beredskap

53 %

Saknar information

74 %

Vill lära sig mer

45%

Ser sig som viktiga i totalförsvaret

Om rapporten

För andra året i rad har Combitech undersökt hur beslutsfattare i näringslivet ser på företagens roll i totalförsvaret, samt vilken beredskap som finns i näringslivet idag. Trots det stora fokuset på totalförsvarsfrågor i samhällsdebatten under det senaste året så visar vår rapport att näringslivet fortfarande saknar information, beredskap och förståelse för företagens avgörande roll i totalförsvaret.

Skillnaderna jämfört med 2023 års rapport är marginella, vilket visar att uppbyggnaden av totalförsvaret och näringslivets roll i detta går för långsamt. 

Vi ser att företag saknar information och kunskap om näringslivets skyldigheter och roll i totalförsvaret. Det finns en stor grupp respondenter med engagemang som ännu inte kommit igång och dem behöver vi nå
Jessica Öberg, VD, Combitech

Se vårt seminarium och paneldiskussion

Vad har hänt inom beredskapsområdet det senaste året? Hur ser myndigheter, branschorganisationer och företag på beredskap och totalförsvaret? Lyssna i vår paneldiskussion där Jan-Olof Olsson, MSB, Anna Wibom, Teknikföretagen, Kristoffer Eriksson, Outmeals, och Jessica Öberg, Combitech, pratar om just detta.

Vi presenterar också resultaten och insikterna från Totalförsvarsrapporten 2024 tillsammans med ämnesexperter från oss på Combitech.

Se rapporten på under 10 minuter

Endast 13 procent av Sveriges företag uppger att de idag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället, men 74 procent av näringslivets beslutsfattare vill lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra till ett robust och säkert samhälle. Ta del av insikterna du också. 

Läs Totalförsvarsrapporten

För andra året i rad har Combitech undersökt hur beslutsfattare i näringslivet ser på företagens roll i totalförsvaret, samt vilken beredskap som finns i näringslivet idag. Undersökningen är genomförd av Demoskop. 

Intervju om försörjningsberedskap

Kajsa Helmbring, Combitech, och Jan-Olof Olsson, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, pratar om näringslivets roll i totalförsvaret och vad företag kan göra för att bygga motståndskraft. 

Besök gärna MSB:s webbplats för information, tips och råd: Beredskap för företag.

Totalförsvarsrapporten och Combitech

Jessica Öberg, VD för Combitech, berättar kort om 2024-års Totalförsvarsrapport och varför hon tycker du ska läsa den. 

Företagen behövs i totalförsvaret

Mikael Krusenberg, divisionschef på Combitech, berättar om näringslivets roll för att bygga motståndskraft och vad företag kan tänka på.

Shaping a smart and resilient society

Vi på Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar och möjligheter.

 Vi är en nordisk tech-, lösnings- och konsultpartner som utgörs av 2300 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad. 

Sex Combitechare som varit inblandade i framtagningen av rapporten

Kontakta oss för
mer information

Ulrica Matsers

Head of Marketing & Communications

ulrica.matsers@combitech.com

+46 (0) 734 46 00 70