xtUML - Analysis and Design

Kursen ger en introduktion till xtUML notation, syntax och semantik. Den är inriktad på att kunna utveckla modeller för utformning av händelsebaserade programvaru-system. Kursen utforskar olika vyer av system som kan beskrivas med xtUML-språket. Ambitionen är att bl.a. att lära sig ta fram modeller med avseende på krav och arkitektoniska regler.

Kursbeskrivning

Kursen ger träning i användningen av xtUML i en mjukvaruutvecklingssituation från identifiering av systemets domäner till arkitektur och design av programvaran och hur den kan delas upp i komponenter som definieras av deras gränssnitt.


Kursen innehåller ingående genomgång av koncept och teori för xtUML notation, syntax och semantik för att utveckla mjukvaruintensiva system. Den är inriktad på att analysera system och beskriva domänbaserad design som kan ge möjlighet att generera källkod för att implementera designen. 


Metoden är med fördel lämpad för utveckling av händelsebaserade programvarusystem. Kursen utforskar olika vyer av system som kan beskrivas med xtUML-språket. Ambitionen är att lära sig att utveckla modeller som kan realisera en mjukvara med avseende på krav, arkitektoniska regler med mera.


Denna kurs genomförs med hjälp av papper och penna för att lära teori, tankesätt och koncept. 

Kursinnehåll

  • Domäner
  • Komponentdiagram
  • Klassdiagram
  • Tillståndsmaskiner
  • Gränssnittsdefinition

Vem vänder sig kursen till?

Kursen är givande för dig som arbetar i roller kring utveckling av programvarusystem. Till exempel domänexperter, systemingenjörer, mjukvaruarkitekter, mjukvaruutvecklare, testare etc.

Vilka förkunskaper krävs?

Grundläggande färdigheter i kravspecifikation och system- eller mjukvarudesign är födelaktigt.

Mål med kursen

Syftet med kursen är att ge viktiga begrepp för förståelse av xtUML. Det är också att ge träning i att använda den grafiska notationen av xtUMl och gör det möjlight för deltagaren att till exempel ta rollen som system- eller mjukvaruutvecklare.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Per Jonsson

Kursinformation

Kurslängd: 3 dagar
Kostnad: 28.200 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för xtUML - Analysis and Design