Utveckling av säkerhetskritisk programvara

Att utveckla säkerhetskritiska programvaru-system ger dig fler saker att tänka på än vid annan programvaruutveckling. Hur ska system och programvaruutveckling passa ihop för att säkerställa att det färdiga systemet uppfyller omgivningens krav?

Kursbeskrivning

Kursen beskriver, med en bas i flygindustrins standard DO-178C och vägfordonsindustrins standard ISO 26262, hur man bedriver utveckling av säkerhetskritiska programvarusystem.

 

Med utgångspunkt i hur allvarliga konsekvenserna av att din programvara felfungerar, ger kursen en översikt av de krav som därmed ställs på programvaruutvecklingen, och ger exempel på hur dessa krav kan hanteras.

 

Du får en god grund för att kunna arbeta i projekt för att ta fram säkerhetskritiska programvarusystem, genom att få förståelse för hur system och programvaruarbete behöver fungera tillsammans för att säkerställa en säker produkt.

Kursinnehåll

  • Terminologi
  • Programvara som en del av ett system
  • Systemsäkerhet och programvara
  • System- och programvaruutveckling
  • Test och Verifiering
  • Saker att tänka på vid utveckling av säkerhetskritisk programvara
  • Standarder inom området  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, projektledare, utvecklare och övriga medlemmar i projekt som ska utveckla säkerhetskritisk programvara.   

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter kursen ska du ha fått en grundläggande föreståelse för hur man bedriver utveckling av säkerhetskritiska programvarusystem med utgångspunkt i DO-178C och ISO 26262, och vilka begränsningar det ger i programvaru-utvecklingen.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Per Jonsson

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Intresseanmälan för Utveckling av säkerhetskritisk programvara