Tjänsteperson i beredskap

Alltid redo för start!

Om en allvarlig händelse inträffar är det av yttersta vikt att snabbt komma igång och agera. En Tjänsteperson i beredskap (TiB) är en funktion som säkerställer att organisationen kan nås dygnet runt, året runt. Personen tar emot och vidarebefordrar larm, och kan om så behövs också starta upp hanteringen av själva händelsen.

Kursbeskrivning

För att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov finns den här kursen i två varianter:

  • Kurs 1: Offentlig sektor
  • Kurs 2: Privat sektor

Under kursen går vi igenom vad det innebär att vara TiB. Vi går igenom lagstiftning och hur funktionen förhåller sig till övriga delar av det svenska civila beredskapssystemet. Kursen behandlar även viktiga moment, såsom omvärldsbevakning, larmning, initialbedömning samt verktyg för kommunikation, informationshantering och dokumentation. Vi diskuterar även mänskliga reaktioner under stress. Slutligen tar vi hjälp av olika scenarier för att praktiskt öva hur det är att vara TiB. Här får deltagarna möjlighet att omsätta teori i praktik, och direkt dra lärdomar av sitt agerande. Under hela kursen ges deltagarna möjlighet att berika varandra genom att utbyta erfarenheter, tankar och idéer.

Kursinnehåll

  • Lagstiftning
  • Grundläggande kunskap om och förväntningar på TiB-funktionen
  • Praktiska tips och goda exempel
  • Praktiska övningsmoment med scenarier  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig i första hand till dig som är, eller kan komma att bli, TiB - oavsett om det är inom den privata eller offentliga sektorn. Kursen vänder sig också till dig som är av andra anledningar är intresserad av ämnet. 

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper krävs, men för bästa behållning av kursen rekommenderas tidigare deltagande på kursen "Kriser och krisberedskap".

Mål med kursen

Efter genomgången kurs ska deltagarna ha erhållit en grundläggande förståelse och kunskap om vad det innebär att arbeta som TiB. Deltagarna ska också ha fått pröva att omsätta teoretiska kunskaper i praktik i en trygg och lärande miljö. Vidare är målet att deltagarna efter avslutat kurs ska känna en större trygghet i att kunna agera som TiB.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Intresseanmälan för Tjänsteperson i beredskap