Regelverk och direktiv inom teknikinformation

Känner du till vilka regelverk, lagar och direktiv som en teknikinformatör kan behöva förhålla sig till? Det är viktigt att med teknisk information följa de regler och förordningar som krävs beroende på ändamål och bransch. Vi tittar på de faktorer som påverkar dig i vardagen som teknikinformatör.

Kursbeskrivning

Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som är teknikinformatör. Kursen ger dig grunden inom de regelverk och direktiv som är viktiga att ha kännedom om vid arbete inom teknikinformation. Kursen ger också grunder för att kunna använda direktiv samt att kunna avgöra när dess innehåll bör användas.  

Kursinnehåll

Dag 1

  • Kravställning och organisationer
  • Målgruppsanalys
  • CE-märkning och riskanalys
  • Standard / bransch / marknad

Dag 2

  • MaskinDirektivet, MD 2006/42/EG
  • Intended purpose
  • Instructions For Use (IFU) 82079-1:2019
  • Immaterialrätt
  • Certifiering och efterkontroll

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är junior eller senior teknikinformatör. 

Vilka förkunskaper krävs?

Rekommenderas att ha genomfört kurs "Teknikinformation (grund)".

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap gällande regelverk (standard och branschspecifik) och direktiv (MD, IFU) för teknikinformatörer.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Andreas Thordin

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska.

Intresseanmälan för Regelverk och direktiv inom teknikinformation