Omvärldsutveckling, hotaktörer och hotlandskap

En osäker omvärld - hur ser hoten ut mot din verksamhet? 

I dag kan en händelse på andra sidan jorden snabbt få allvarliga konsekvenser för den egna verksamheten. Stormaktsrivalitet, politisk risk och störningar i de internationella försörjningskedjorna har betydande påverkan och alla berörs. I dag är också antagonistiska hot från främmande makt liksom organiserad brottslighet ett reellt hot för alla verksamheter – antingen riktas hoten direkt mot den egna verksamheten för att ni är det prioriterade målet eller så används er organisation som ”en bricka i ett större sammanhang”.

Kursbeskrivning

Vi erbjuder olika upplägg för att möjliggöra kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov. Utbildningarna blandar föreläsning med gruppdiskussioner och praktiska övningsmoment.

 

Halvdag, 4 timmar
Kursen ger ökad förståelse för samhällets aktuella hotbild, hur den har förändrats och vilka trender som är att se. Kursen ger också kunskaper om rådande hotlandskap, säkerhetspolitik, stormaktsrivalitet och regionala konflikter. Fokus ligger på hur detta kan påverka egen verksamhet. 

 

Huvudmoment i kursen:

 • Ny säkerhetspolitisk hotbild
 • Hybridhot & hybridangrepp
 • Övning: Att möta omfattande hybridangrepp
 • Strategier & verktyg för att möta hybridhot och hybridangrepp.


Heldag, 8 timmar
Heldagsutbildningen bygger på upplägget för halvdagskursen men ger ett större djup och bredd. Ytterligare exempel på case och fördjupning kring metodik och verktyg för att hantera osäkerhet, politisk risk liksom hybridhot och hybridangrepp. 

 

Påbyggnad: Tillämpad övning 2, 4 eller 8 timmar
Träna praktisk på att analysera hot och omvärld och vad det kan få för konsekvenser för er verksamhet!  Sätt dina nya kunskaper på prov utifrån ett för övningen framtaget scenario. 

Kursinnehåll

 • Varför ska man utvärdera?
 • När bör en utvärdering genomföras?
 • Rollen som utvärderare
 • Utvärderingens arbetsprocess och innehåll
 • Verktyg för utvärdering
 • Att tänka på när man utför utvärderingar
 • Hur kan man implementera och förvalta de lärdomar som dragits?

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna vänder sig till alla som är intresserade av ämnet, men särskilt till dig som:

 • Arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor i en offentlig eller privat organisation
 • Arbetar med press- och kommunikation i en offentlig eller privat organisation

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper krävs.

Mål med kursen

 • Kunna beskriva den säkerhetspolitiska utvecklingen och det förändrade omvärldsläget
 • Kunna förklara termerna hybridhot, hybridangrepp, hybridkrig, gråzonsproblematik samt informationsmiljön
 • Kunna relatera till de strategier och verktyg som presenterats för att bemöta hybridangrepp mot den egna verksamheten
 • Kunna diskutera kring den nya säkerhetspolitiska hotbilden
 • Kunna väcka och utveckla insikter om möjliga hot mot den egna organisationen

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 0,5 dag - 1 dag. Där exempelvis en heldagsutbildning byggs på med en längre tillämpad övning.
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift.
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Omvärldsutveckling, hotaktörer och hotlandskap