Introduktion till XML

Undrar du över begreppet XML och hur det används inom teknisk produktinformation? Välkommen till en grundkurs i XML, en introduktion till XML och genom av hur det påverkar vardagen för oss som teknikinformatörer.

Kursbeskrivning

Kursen är en påbyggnadsutbildning för dig som är teknikinformatör. Kursen ger dig en genomgång i grunderna inom eXtensible Markup Language (XML). XML är en förutsättning för att kunna arbeta med strukturerad informationsproduktion, s.k. Content Management med hjälp av CMS / CCMS verktyg. Tillsammans går vi igenom bakgrund och uppbyggnad, förändring över tid samt hur vi använder XML inom teknikinformation.    

Kursinnehåll

  • Bakgrund
  • Strukturerad information
  • Uppbyggnad av XML
  • Återanvändning
  • Profilering
  • Språkhantering
  • Leveransplattform

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är junior eller senior teknikinformatör.

Vilka förkunskaper krävs?

Rekommenderas att ha genomfört kurs "Teknikinformation (grund)".

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap i XML som grund inför arbete med CMS / CCMS verktyg.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Andreas Thordin

Kursinformation

Kurslängd: 0,5 dag
Kostnad: 4.450 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Introduktion till XML