Civilt försvar

Planering för krig

Det säkerhetspolitiska läget har försämrats och det finns inga tecken på att utvecklingen ska vända. Påverkanskampanjer och cyberattacker är delar av en ny normalbild. Samhällets aktörer måste återigen planera för det som intill nyligen var otänkbart, ett väpnat angrepp.

Kursbeskrivning

För att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov är denna kurs indelad i två delkurser:

  • Delkurs 1: Grundkurs - Vad är civilt försvar och varför behöver vi arbeta med frågan?
  • Delkurs 2: Hur gör man när man beredskapsplanerar?

Delkurs 1. Under kursen går vi igenom hur omvärlden förändrat de senaste åren och varför Sverige på nytt behöver förberedas för krig. Vi förklarar centrala begrepp som vad civilt försvar är i förhållande till totalförsvar och militärt försvar liksom vad höjd beredskap innebär. Den grundläggande lagstiftning som styr samhället i krig belyses liksom regeringens och centrala myndigheters inriktning för totalförsvarsplaneringen.

 

Delkurs 2. Vi går igenom vilka krav som ställs på olika aktörer avseende arbete med civilt försvar i författningar och inriktningsbeslut och hur man kan ta sig an beredskapsplaneringen i sin organisation i praktiken. Frågor som krigsorganisation, krigsplacering av personal, säkerhetsskydd, ledning från skyddad ledningsplats, signalskydd och samverkan i krig belyses.   

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om vad civilt försvar innebär
  • Hotbilden och varför vi behöver arbeta med civilt försvar
  • Hur man beredskapsplanerar i praktiken
  • Frågor kring krigsorganisation och krigsplacering av personal
  • Säkerhetsskydd och signalskydd  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av ämnet. Den kan vara särskilt givande för dig som i din yrkesroll har ett ansvar för organisationens arbete inom civilt försvar, oavsett om du arbetar i offentlig eller i privat sektor.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter avslutad kurs ska deltagarna känna en större trygghet inför att påbörja organisationen beredskapsplanering och vara medvetna om sin roll och sitt ansvar. Kursen ger deltagarna en grundläggande kunskap om totalförsvar, civilt försvar, varför civilt försvar är viktigt just nu och hur man i praktiken gör när man beredskapsplanerar.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag (kan även ges som 2 delkurser à 0,5 dag)
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Civilt försvar