AWOS grundkurs

Automatisk väderobservation

AWOS är Combitechs senaste system för automatisk väder­- observation. Systemet har fokus på flexibilitet, integration och distribution av väderinformation. Denna kurs ger dig alla verktyg du behöver för att kunna anpassa och använda systemet på bästa sätt.

Kursbeskrivning

Kursen är en grundkurs i AWOS-systemet med fokus på funktion, flexibilitet och gränssnitt. I grundpaketet ingår även en översiktlig genomgång av ATIS7 och de nya gränssnitten för åskdetektering.

Kursens innehåll kan anpassas utefter deltagarens behov. Tillägg kan exempelvis göras i form av en djupare ATIS7 utbildning eller en grundligare genomgång av systemen för åskdetektering.

Kursinnehåll

  • AWOS för observatörer
  • AWOS för tekniker
  • ATIS7 i samspel med AWOS
  • System för åskdetektering  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till flygledare, meteorologiska observatörer och tekniker som arbetar med civil luftfart.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Målet med kursen är att deltagaren ska få all kunskap som behövs för att använda AWOS på bästa sätt. Därför sker anpassning utifrån deltagarens yrkesroll.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Per Råhnängen

Kursinformation

Kurslängd: 2-5 dagar, beroende på kursens anpassning och innehåll. Kontakta kursansvarig för mer detaljer.
Kostnad: Anges vid förfrågan.
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för AWOS grundkurs