Att möta informationspåverkan

Informationspåverkan - ett hot mot er verksamhet!

Utvecklingen vad det gäller spridningen av desinformation och möjligheterna till att manipulera innehåll i exempelvis sociala medier är stor. Idag finns det en global industri. Informationspåverkan är aktiviteter som genomförs av främmande makt, eller antagonistiska aktörer, i syfte att påverka olika målgruppers uppfattningar, beteenden och beslutsfattande. I denna kurs höjer vi medvetenheten för detta hot samt förmågan att identifiera detsamma. Dessutom ger kursen vägledning i hur omvärldsbevakning kan utvecklas och hur informationsbaserad och argumentationsbaserad respons kan tillämpas.

Kursbeskrivning

För att erbjuda möjlighet till kompetensutveckling utifrån deltagarnas behov erbjuds olika upplägg:

 

Halvdag: Grunder, 4 timmar
Vad är informationspåverkan och hur genomförs det. Vilka risker och möjliga hot finns mot er verksamhet, mot såväl enskilda medarbetare som mot kunder och varumärke? Vad kan ni göra för att hantera detta? Möjlighet att del av tiden genomförs i form av lärande spel/övning.  

 

Heldag: Fördjupning, 8 timmar
Heldagsutbildningen bygger på upplägget för halvdagskursen men ger ett större djup och bredd. Ytterligare exempel på case och fördjupning kring metodik och verktyg för att identifiera illegitim påverkan. Dessutom ges en fördjupad genomgång av olika strategier och verktyg som finns för att möta informationspåverkan. Möjlighet att del av tiden genomförs i form av lärande spel/övning.  

 

Under utbildningen mixas föreläsning med gruppdiskussioner och praktiska övningsmoment.

 

Workshop: 2, 4 eller 8 timmar
Efter ett kortare föredrag så genomförs en workshop där gruppen arbetar med frågeställningar som exempelvis:

  • Idag måste varumärken ”stå för något” och tydliggöra sin värdegrund. Hur ökar det risken för att bli utsatt för informationspåverkan? 
  • Hur implementerar vi informationspåverkan i vårt befintliga arbete. Exempelvis i arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser såväl som säkerhetsskydd och kontinuitetshantering.  


Påbyggnad: Tillämpad övning/spel 2, 4 eller 8 timmar
Utifrån ett för övningen framtaget scenario får deltagarna under X antal timmar pröva sina kunskaper från tidigare genomförd halv/ heldagsutbildning och några av de verktyg som finns tillgängliga.

Vem vänder sig kursen till?

Kurserna vänder sig till alla som är intresserade av ämnet, men särskilt till dig som:

  • Arbetar med säkerhets- och beredskapsfrågor i en offentlig eller privat organisation
  • Arbetar med press- och kommunikation i en offentlig eller privat organisation

Vilka förkunskaper krävs?

Inga specifika förkunskaper krävs.

Mål med kursen

  • Höja medvetenheten om informationspåverkan. Så tar ni ett strategiskt helhetsgrepp och skapar medvetenhet inom er organisation
  • Skapa förmåga att identifiera informationspåverkan. Desinformation, social-och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik – så används dessa tekniker för att påverka er
  • Kunna arbeta proaktivt och  agera reaktivt vid olika händelser. Så utvecklar ni er omvärldsbevakning, och hur tillämpar ni informationsbaserad och argumentations-baserad respons.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 0,5 dag - 2 dagar
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Att möta informationspåverkan