ÖSTGÖTATRAFIKEN

Smartare kollektivtrafik för en mer hållbar framtid

Smartare och säkrare resor

I dag samlas enorma mängder data från kollektivtrafiken in, prognostiseras och visualiseras med AI. Under flera år har vi arbetat med Östgötatrafiken för smartare och säkrare resor, vilket stödjer en mer hållbar samhällsutveckling.

Det är lika enkelt som det är komplext – vi behöver använda oss av kollektivtrafiken mer om vi ska minska utsläpp och vår klimatpåverkan.

Om du innan resan vet att det finns plats på bussen, att resan är säker, att bussen kommer i tid – och inte minst att den även kommer fram i tid – är det mer troligt att du lämnar din bil hemma. Idag kan de enorma mängder data som genereras inom kollektivtrafiken samlas in, prognostiseras och visualiseras med hjälp av AI.

Combitech har under flera år arbetat med Östgötatrafiken, Östergötlands kollektivtrafiksystem, för smartare och säkrare resor i regionen.

Alla Östgötatrafikens bussar är utrustade med minst ett GPS-system och genererar mycket data. Genom att arbeta med denna data kan vi förstå hur beläggningen ser ut på bussen, men också hur trafikflödet ändras under dagen, veckan eller året, samt hur trafikflödet interagerar med andra förare och trafikljus.
Fannie Svan, Utvecklare, Combitech

När är bussen full?

Combitech fick i uppdrag av Östgötatrafikens BI-team att prognostisera när deras bussar kommer vara fulla – innan tidtabellen ens är fastställd. Det är kostsamt att ändra en tidtabell. Underutnyttjad kapacitet är såklart inte bra, men om bussen är full väljer passagerarna helt enkelt ett annat transportsätt.

Om man kan fatta smartare beslut baserade på data blir det både bättre och bekvämare för resenären – och mer kostnadseffektivt för skattebetalaren.

För vårt team har projektet inneburit att samla in, rena, analysera, paketera och visualisera data, samt leverera olika applikationer och verktyg. En stor del av denna process är att förstå verksamheten på djupet för att kunna ge svar på frågor som kanske inte är fullständigt formulerade till en början.

Det har också handlat om att utveckla en avancerad POC (Proof of Concept) så att både kunden och Combitech kan lära sig mer om hur man tillämpar AI i den här typen av projekt.

Det här är ett roligt uppdrag på så många sätt. Det handlar i grund och botten om att vi som resenärer ska kunna lita på kollektivtrafiken, så det finns en enorm positiv kraft på så många plan. Som utvecklare har jag lärt mig mycket, inte minst eftersom vi gör allting i molnet.
Fannie Svan, Utvecklare, Combitech

Smartare kollektivtrafik för en mer hållbar framtid

Combitech har omfattande erfarenhet av att stödja offentliga organisationer i deras digitala resa, likt vi gjort med Östgötatrafiken. Vi har spetskompetens inom systemintegration och systemutveckling, men också specialkompetens inom informationssäkerhet och riskhantering.

Vi har även utvecklat en förståelse och kunskap om de nationella och internationella regelverk som offentliga organisationer behöver följa.

Genom vårt nära och dagliga samarbete med organisationer i den offentliga sektorn kan vi forma ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle.

Annelie Gerborn

Head of Sales

annelie.gerborn@combitech.com

+46 (0) 734 18 30 93