NAVELINK

Säker digitalisering skapar fördelar för den maritima sektorn

Frihet, äventyr – och behovet av digitalisering

Den enda operativa enheten med en standardiserad och säker plattform för digitala maritima tjänster baserade på Maritime Connectivity Platform, vilket gör att alla anslutna operatörer kan hitta varandra och utforska varandras tjänster i en tillförlitlig process.

Sjöfart är en del av mänsklighetens historia och utveckling. Från antika kanoter och de första jorden-runt-seglarna, till dagens stora fartyg. Törsten efter äventyr och frihet som drev våra förfäder att lämna tryggheten vid sina kuster för att segla mot horisonten lever vidare än idag.

Skeppskaptenernas oberoende roll, i kombination med ett komplext internationellt regelverk, har dock inneburit att sjöfart och digitala maritima tjänster länge har saknat gemensamma standarder och plattformar.

Trots att denna sektor inte har digitaliserats i samma takt som andra så är säker digitalisering nu av stor vikt framåt – för säkrare hav, smartare internationell logistik, mindre klimatpåverkan och mindre ekologiskt fotavtryck på våra gemensamma hav.

Det är här Navelink och Combitech kommer in i bilden

Combitechs roll är att utveckla och driva Navelink-plattformen, och vi har varit involverade från start i allt från idé och koncept till utvecklandet av ett unikt system. Vi bidrar till den teknologiska utvecklingen hos ett antal stora internationella leverantörer med hjälp av denna plattform. Det är en omvandlingsfas med målet att vara en del av digitaliseringen av marinsektorn.
Anders Wendel, Director at Navelink, Combitech

Navelink – för en säker och trygg digitalisering av maritimsektorn

Navelink, en internationell ideell sammanslutning, är den enda operativa enheten i världen som erbjuder en gemensam, standardiserad och säker plattform för digitala maritima tjänster baserad på ”Maritime Connectivity Platform”.

Säker digital identifiering till havs är en grundläggande princip och tillhandahålls av Navelinks Maritime Identity Register (MIR). Maritime Service Registry (MSR) gör det möjligt för alla anslutna operatörer att hitta varandra och utforska varandras tjänster på ett tillförlitligt sätt.

Idag används Navelink av kuststater, hamnar, fartygsoperatörer, fraktföretag och andra maritima intressenter över hela världen. Över 150 tjänster är publicerade på plattformen, och antalet tjänster och anslutna användare ökar ständigt.

Exempelvis säkerställer tjänster för hamnsynkronisering att fartyg inte behöver vänta på förtöjning. Andra tjänster som kan hittas genom MSR är lotsning, övervakning och varningstjänster, och självklart även vädertjänster för att optimera rutter och spara bränsle och tid.

Fraktindustrin är lika sårbar för cyberattacker som andra sektorer. Eftersom den internationella regelramen är komplex måste enskilda aktörer kunna lita på varandra. Därför måste maritim digitalisering vara säker och skalbar – det är en grundläggande förutsättning.
Anders Wendel, Director of Navelink, Combitech

Combitech och Navelink – formar ett smartare samhälle tillsammans

Combitech har innovation och cybersäkerhet i sitt DNA. Vi vet att intelligent digitalisering handlar om mod, men också om eftertanke. Våra tvärfunktionella team utnyttjar den breda erfarenheten inom säker digital transformation, och inhämtar kunskap och bästa praxis från en mängd olika sektorer och branscher, så som luftfart, försvar, telekommunikation, logistik, gruvdrift och återvinning.

Navelink handlar om samarbete, skapande av en säker och skalbar plattform som vinner förtroendet hos alla inblandade intressenter. På detta sätt bidrar vi till att forma ett smartare och mer motståndskraftigt samhälle.

Anders Wendel

Delivery & Operational Manager

anders.wendel@combitech.com