Shapers of a smart and resilient society

Engineering resilience

Vi i Combitech

Vi lever i en tid som präglas av snabb teknisk utveckling, geopolitisk instabilitet och eskalerande klimatförändringar.

För att trygga vårt samhälle framåt, behöver digitaliseringen vara säker och skalbar. Motståndskraft och hållbarhet måste byggas brett, i samverkan mellan olika sektorer och aktörer.

Vi är oerhört stolta över att få arbeta med detta, varje dag. Tack vare vårt ursprung inom försvarsindustrin står vi på en stadig grund av teknologi och forskning i absolut framkant – som genom våra samarbeten kommer hela samhället till del.

Varsågod: här är några konkreta exempel på hur vi formar ett smart och motståndskraftigt samhälle.

Kundberättelser


Säker digitalisering skapar fördelar för den maritima sektorn

Den enda operativa enheten med en standardiserad och säker plattform för digitala maritima tjänster baserade på Maritime Connectivity Platform, vilket gör att alla anslutna operatörer kan hitta varandra och utforska varandras tjänster i en tillförlitlig process.


Kritisk väderdata för att kunna landa och lyfta säkert

Med data från flera sensorer måste denna kritiska information samlas in, utvärderas och ständigt uppdateras. AWOS samlar in, bearbetar och lagrar väderdata, och omvandlar den till observationer i enlighet med internationella regler.


Smartare kollektivtrafik för en mer hållbar framtid

I dag samlas enorma mängder data från kollektivtrafiken in, prognostiseras och visualiseras med AI. Under flera år har vi arbetat med Östgötatrafiken för smartare och säkrare resor, vilket stödjer en mer hållbar samhällsutveckling.