Detaljerad information om fakturainnehåll


För att underlätta vår fakturering, var vänlig ta med följande uppgifter på fakturan som du skickar till oss. Fakturor som saknar följande uppgifter kommer att returneras.

 • Vårt företagsnamn: Combitech AB

 • Vår faktureringsadress: FE 141, 831 88 Östersund

 • Fakturadatum, fakturanummer och förfallodatum

 • Combitech ABs fullständiga inköpsordernummer (projektaktivitetsnr/kostnadsställe) eller, om det saknas, fullständigt namn på referensperson

 • Varornas eller tjänsternas omfattning och art

 • Leveransdatum, det datum varorna eller tjänsterna utfördes eller slutfördes

 • Ert bolagsnamn och adress

 • Ert VAT-nr eller organisationsnummer

 • Totalt momsbelopp att betala i SEK och momssats i procent

 • Ert bankgiro- eller plusgironummer

 • Vid utländsk valuta: IBAN-kod (alternativt kontonummer och bankkod) samt SWIFT-adress


Införande av ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i eller får ersättning för arbete i Sverige. Se vidare information under länkarna:

Saab.com
Skatteverket