Detaljerad information om fakturainnehåll

Riktlinjer för fakturering

På fakturan ska beställningens kostnadsställe, projektnummer och kommersiellt ansvarig på Combitech framgå. Slutfakturan ska vara oss tillhanda senast två månader efter uppdragets slutförande

 • Vi tar även emot e-faktura via Pagero

Skicka faktura via e-post

När en faktura skickas via e-post gäller följande:

 • E-postadressen är reskontra@combitech.se

 • Endast leverantörsfakturor får bifogas i e-posten.

 • En fil får bara innehålla en faktura samt eventuella bilagor till fakturan. Ett mail får innehålla flera filer.

 • Formatet på filerna får endast vara PDF eller TIF.

 • Information eller frågor av annat slag (till exempel frågor om betalning, betalningsuppgifter och så vidare) skickas till info.reskontra@combitech.se

Skicka faktura via post

För att underlätta vår fakturering, var vänlig ta med följande uppgifter på fakturan som du skickar till oss. Fakturor som saknar följande uppgifter kommer att returneras.

 • Vårt företagsnamn: Combitech AB
 • Vår faktureringsadress: FE 141, 831 88 Östersund
 • Fakturadatum, fakturanummer och förfallodatum
 • Combitech ABs fullständiga inköpsordernummer (projektaktivitetsnr/kostnadsställe) eller, om det saknas, fullständigt namn på referensperson
 • Varornas eller tjänsternas omfattning och art
 • Leveransdatum, det datum varorna eller tjänsterna utfördes eller slutfördes
 • Ert bolagsnamn och adress
 • Ert VAT-nr eller organisationsnummer
 • Totalt momsbelopp att betala i SEK och momssats i procent
 • Ert bankgiro- eller plusgironummer
 • Vid utländsk valuta: IBAN-kod (alternativt kontonummer och bankkod) samt SWIFT-adress.

Införande av ekonomiskt arbetsgivarbegrepp

Från och med 1 januari 2021 finns nya regler för utländska företag som har anställda i eller får ersättning för arbete i Sverige. Se vidare information under länkarna:

Saab.com
Skatteverket