Säkerhetsprövning

Bedömningen ska grunda sig på uppgifter från:

En säkerhetsprövningsintervju

Säkerhetsprövningsintervjun, tillsammans med övrig inhämtad information, syftar till att bedöma en persons lojalitet, pålitlighet och eventuella sårbarheter. På FMVs hemsida finns mall för säkerhetsprövningssamtal, där finns även stöd till intervjuaren, och på Säpos hemsida finns ytterligare vägledning för personalsäkerhet

Observera att uppdrag med säkerhetsskyddsavtal där FMV är slutkund kräver att säkerhetsprövningsintervjun utförs av behörig och utbildad personal. Anmälan till utbildning kan göras på FMV:s hemsida.

Efter genomförd säkerhetsprövning ansvarar Leverantören för att dokumentera säkerhetsprövningarna och för att skicka Intyg om Säkerhetsprövning (ISP) till Combitechs säkerhetsfunktion på epost security@combitech.se 

Intyget krävs innan tillträde/access till Combitechs eller vår slutkunds anläggning och/eller IT-miljö kan beviljas.

Uppdrag med säkerhetsskyddsavtal

Om uppdraget bygger på ett säkerhetsskyddsavtal och är placerat i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagstiftningen ska, utöver den grundläggande säkerhetsprövningen, också en registerkontroll och i vissa fall även en särskild personutredning genomföras.

För genomförande av registerkontroll behöver Säpos blankett för registerkontroll fyllas i. Är uppdraget placerat i säkerhetsklass 1 eller 2 behöver även Säpos blankett för särskild personutredningfyllas i. De ifyllda underlagen delges direkt till verksamhetsutövaren i enlighet med säkerhetsskyddsavtalet.


För frågor och rådgivning är ni välkomna att höra av er till Combitechs säkerhetsfunktion via security@combitech.se