Fullbokad

Effektiv kravhantering

16 + 24 april 2024 i Linköping

Bra krav räddar projekt

Krav är den grund som alla utvecklings-projekt vilar på – utan en fungerande kravhantering riskerar projekten att kollapsa, vilket innebär både förseningar och ökade kostnader. För att undvika detta krävs en strukturerad kravhantering. Allt i syfte att skapa en produkt som stämmer överens med kundens önskemål.

Kursbeskrivning

Kursen är erfarenhetsbaserad och deltagarna uppmuntras också att bidra med sina erfarenheter. Ett stort fokus läggs på att identifiera, hantera och om möjligt förebygga problem som är vanliga i de flesta utvecklingsprojekt.

 

Inledningsvis är viktiga frågor att besvara:

 • Vad är kravhantering och varför är kraven så viktiga?
 • Vad är syftet med krav?
 • Hur förhåller sig kundkrav till andra krav?
 • Vad är ett bra krav?
 • Finns det risker med krav?

 

Faktorer som påverkar kravhanteringsprocessen är bland annat vilken utvecklingsmodell som används, hur kraven används, vilken bransch en organisation verkar inom, hur kunder uppfattar krav och vilka verktyg och test­metoder som används. Alla dessa och ytterligare faktorer kan göra även en skenbart enkel kravprocess komplicerad.

 

Kursen innehåller många diskussionsfrågor och praktiska övningar. Vi låter det gå en tid mellan kursdagarna, för att ge deltagarna tid att smälta intrycken och låta den nya kunskapen mogna. Mellan kurstillfällena får deltagarna hemuppgifter att lösa, gärna kopplade till den egna verksamheten.

 Kursinnehåll

 • Kravhantering i ett helhetsperspektiv
 • Kravinsamling
 • Dokumentation
 • Prioritering
 • Verifiering och validering
 • Förvaltning
 • Övningar och dialog  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till alla som på något sätt kommer i kontakt med krav i sin verksamhet. Detta kan innebära såväl utvecklare som chefer eller informatörer.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga speciella förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter kursen ska du ha fått en genuin förståelse för kravhantering och dess betydelse för ett lyckat utvecklingsprojekt.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Therese Öberg

Kursinformation

Kurslängd: 1 + 1 dag med hemuppgift
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Effektiv kravhantering