Svenska företag har inte beredskap för kris eller krig

17 May 2024

Trots det stora fokuset på totalförsvarsfrågor i samhällsdebatten under det senaste året så visar Combitechs Totalförsvarsrapport 2024 att näringslivet fortfarande saknar information, beredskap och förståelse för företagens roll i totalförsvaret.

För andra året i rad har Combitech tillsammans med Demoskop undersökt hur beslutsfattare i näringslivet ser på företagens roll i totalförsvaret, samt vilken beredskap som finns i näringslivet idag.


- Totalförsvarsrapporten 2024 visar att beredskapsarbetet går i rätt riktning, och det är bra, men den visar också att det går långsamt. Vi ser även att företag saknar information och kunskap om näringslivets skyldigheter och roll i totalförsvaret. Det finns en stor grupp respondenter med engagemang som ännu inte kommit igång och dem behöver vi nå. Här finns en stor möjlighet att göra skillnad, säger Combitechs vd, Jessica Öberg.


Syftet med undersökningen är att skapa en dialog kring beredskapsfrågor i samhället. Resultaten visar att:

  • 2 av 3 upplever en otydlighet från regering och myndigheter om hur näringslivet kan bidra till totalförsvaret.
  • Endast 13 procent av Sveriges företag uppger att de idag har beredskap för att klara en påfrestning i samhället.
  • 53 procent av näringslivets beslutsfattare uppger att de inte har tagit del av information om beredskap för företag.
  • 74 procent av näringslivets beslutsfattare vill dock lära sig mer om beredskap och hur verksamheten de arbetar i kan bidra till ett robust och säkert samhälle. Näringslivet vill helt enkelt bidra – men vet inte hur.
  • Givet det oroliga omvärldsläget och Sveriges medlemskap i Nato är det angeläget att vi i näringslivet får förutsättningar att bidra till totalförsvarets uppbyggnad och vår gemensamma motståndskraft. Det ansvaret ligger på regering och myndigheter – men företagen kan inte heller vänta. Att göra sitt beredskapsarbete skapar en robusthet som ger vinster för verksamheten. Totalförsvaret är allas vårt ansvar, avslutar Jessica Öberg.


Läs rapporten och ta del av material (samlingssida på webben) - Totalförsvarsrapporten 2024 (combitech.se) 


På bilden: Kajsa Helmbring (civilt försvar och totalförsvar), Mikael Krusenberg (militärt försvar och totalförsvar), Jessica Öberg (Combitechs vd), Henrik Ryttergard (cybersäkerhet), Maria Jernbäcker (totalförsvar) och Olle Ytterberg (totalförsvar). Fotograf: Peter Karlsson

Ulrica Matsers

Head of Marketing & Communications

ulrica.matsers@combitech.com

+46 (0) 734 46 00 70