Möt tre inspiratörer på internationella kvinnodagen

8 mars 2024

För oss på Combitech är våra medarbetare och kollegor kärnan i vår verksamhet. Det är människorna som driver förändring och skapar motståndskraft. Idag, på internationella kvinnodagen, vill vi lyfta några av dem och berätta hur vi tillsammans skapar förändring för ett starkare samhälle.

På Combitech arbetar vi med samhällsviktiga frågor och områden, till exempel utveckling av ett robust och motståndskraftigt totalförsvar, den smarta och effektiva industrin och det hållbara samhället. Det innebär att vi arbetar med människa, teknik och förändring i samspel. Arbetsuppgifterna är varierande och dagarna ser ofta olika ut. Här får du några exempel på hur vardagen kan se ut hos oss på Combitech:

 

 

Jag arbetar med uppdrag för att utveckla Sveriges förmåga att hantera fredstida kriser men även krig, exempelvis för telecom-sektorn. Att arbeta med säkerhet och försvar är otroligt utvecklande och allmänbildande. Även om sektorn traditionellt varit mansdominerad har det skett stora förändringar de senaste 15 åren, och på vår enhet är könsfördelningen 50/50, det finns plats för alla.

Kajsa Helmbring, senior rådgivare inom civilt försvar.

 

 

Jag jobbar med strategiska och operativa frågor för våra kunder och medarbetare. Nu förbereder vi vår inspirationsföreläsning om produktutveckling för gymnasieelever. Det här är en mycket intressant bransch med många goa kollegor och spännande projekt – så varmt välkommen att dela den resan med mig och mina kollegor!

Emma Wikström, affärsområdeschef och kontorschef i Trollhättan.

 

 

Jag jobbar med resultat och projekthantering. En arbetsdag består av dialog om hantering av kostnader och systemfrågor, samverkan med chefer och projektledare där resultat och projekthantering diskuteras. Vi arbetar i en bransch som är spännande och oerhört viktig, men vi behöver bli fler tjejer.

Emma Thern, controller och gruppchef på ekonomiavdelningen.

 

 

Ett pågående arbete

Combitech arbetar med mångfald och inkludering eftersom vi vet att det är rätt; det är rätt utifrån våra kärnvärden, och det är rätt baserat på vilken inverkan vi vill ha på världen. Genom att arbeta med mångfald och inkludering bygger vi ett företag som vi kan stå för och vill vara en del av. Det här är något vi gör tillsammans, hela tiden, i varje situation. Mångfald och inkludering är inget vi pratar om en gång – det är ett pågående samtal som håller oss på rätt väg.