Combitech i partnerskap med Mattecentrum för att lösa framtidens utmaningar

11 December 2023

Idag inleder Combitech ett nytt samarbete tillsammans med den ideella organisationen Mattecentrum. Syftet med partnerskapet är att tillsammans bidra till unga elevers intresse för STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) och på sikt öka antalet ingenjörer som kan lösa nutida och framtida utmaningar.

Jessica Öberg, vd för Combitech, och Ellen Eriksson, Generalsekreterare på Mattecentrum. Fotograf: David Brohede.

 

Vi vet att många barn tycker att matte är svårt, och vi vet att alldeles för få tjejer söker sig till ingenjörsutbildningar. Konsekvenserna av detta blir såklart en ojämlik ingenjörsbransch med för lite mångfald. Tillsammans med Mattecentrum vill vi inspirera och ge barn möjlighet att ha roligt, öka kunskaperna och känna sig trygga i sina matematikstudier – för vi vet att det är avgörande för att fler ska vilja söka sig till STEM-utbildningar.

Jessica Öberg, vd på Combitech

 

Sverige beräknas sakna 50 000 ingenjörer till år 2030, något som utgör en betydande utmaning för att lösa framtida hållbarhetsutmaningar inom olika branscher och sektorer. Mattecentrum har sedan länge verkat för att fler barn och unga ska få upp ögonen för matematik, och på så sätt göra ingenjörsbranschen mer jämlik.

 

Genom vårt nya partnerskap med Combitech känner vi framtidshopp. Fler barn kommer få möjlighet att lära, förbättra sina kunskaper och öka sitt intresse för matematik. Om vi vill att Sverige ska vara konkurrenskraftigt i framtiden behöver vi en arbetskraft som består av de skarpaste hjärnorna. Det är dagens ungdomar som ska utveckla nya läkemedel, ny teknik och i förlängningen skapa tillväxt och utveckling i våra samhällen – vi måste tidigt hjälpa barn att göra matematik roligt och förståeligt, och det gör vi tillsammans.

Ellen Eriksson, Generalsekreterare på Mattecentrum

 

Bristen på ingenjörer är en samhällsutmaning som vi måste möta tillsammans. Att vidta gemensamma åtgärder för att ta itu med den nuvarande och framtida bristen på ingenjörer är avgörande för ett motståndskraftigt samhälle.

Jessica Öberg, vd på Combitech

 

Snabbfakta

  • Sverige kommer sakna 50 000 ingenjörer år 2030, enligt SCB.
  • Svenska barn i årskurs 4 och 8 uppvisar lägre matematikresultat än genomsnittet för EU och OECD, enligt TIMSS 2019.
  • Pisa 2022-rapporten som presenterades den 5 december 2023 visar att Sveriges 15-åringar tappar i matematik och läsförståelse. 
  • Enligt Sveriges Ingenjörer var det lägsta medelbetyget av alla ämnen i årskurs 6 och 9 i Sverige i matematik.
  • Under läsåret 2020/21 uppnådde endast 12 procent av flickorna och 11 procent av pojkarna i årskurs 9 betyget A i matematik.
  • Enligt Sveriges Ingenjörer attraherar inte ingenjörsutbildningar tillräckligt många tjejer, trots att tjejer har rätt förkunskaper i matematik.
  • Skolverket uppskattade behovet av att examinera 3 000 fler mattelärare för årskurs 7–9 och 1 700 fler för gymnasiet under 2019–2023.

 

Om Mattecentrum 

Mattecentrum är en ideell organisation som erbjuder kostnadsfritt stöd i matematik både via fysiska mötesplatser och digitala verktyg. Syftet är att stärka det matematiska självförtroendet hos barn och unga och accelerera deras matteresa. 

 

Om Combitech 

Vi på Combitech accelererar utvecklingen av ett smartare, mer hållbart och mer motståndskraftigt samhälle. Genom att kombinera vår solida erfarenhet och kunskap från försvars- och industrisektorn säkerställer vi att verksamheter, samhällen och vårt totalförsvar står stadiga inför framtidens utmaningar. 

 

Vi är en Nordisk tech lösnings- och konsultpartner som utgörs av 2100 passionerade experter som tillsammans med våra kunder arbetar med att utmana teknikens gränser för att göra skillnad.

 

För ytterligare information kontakta:  

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech AB
Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Ulrica Matsers

Head of Marketing & Communications

ulrica.matsers@combitech.com

+46 (0) 734 46 00 70