Träffa Combitech i Almedalen 2024

16 juni 2024

Under några dagar i juni samlas samhällsaktörer för att lyfta demokrati- och samhällsfrågor under Almedalsveckan. Det osäkra omvärldsläget innebär ett ökat fokus på programpunkter kopplat till totalförsvar, försvar, säkerhet och beredskap. Combitech bidrar under veckan med kunskap och perspektiv kring hur vi tillsammans skapar ett motståndskraftigt samhälle och verksamheter.

Officiella programpunkter:

Frukostseminarium: Näringslivet i totalförsvaret – hur bygger vi beredskap och skapar motståndskraft?
Tid och plats: Den 25 juni, klockan 7.30-8.45. Gotland Soldathem, Klinttorget 4
Kort beskrivning: Hur hanterar verksamheter desinformation och beredskapsfrågor? Kom på vårt seminarium i Almedalen och få svaren! Vi serverar en enklare frukost och på scenen har vi en spännande paneldiskussion. Vi presenterar också nyligen genomförda Totalförsvarsrapporten. Länk till programmet.

I panelen deltar: Caroline Thunved, Generalsekreterare vid Sveriges Kommunikatörer, Per-Erik Nilsson, Forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), och Patrik Sandgren, Näringspolitisk expert vid Teknikföretagen

Arrangör: Combitech. Seminariet genomförs i samarbete med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).

Seminarium: Hur kan det svenska säkerhetsstråket generera samhällsnytta?
Tid och plats: Den 26 juni, klockan 9.00-10.45. Nygatan 1, "Greater Örebro Arena"
Kort beskrivning: Med det förändrade säkerhetsläget tillkommer nya möjligheter och utmaningar för Sveriges kommuner. Flera kommuner positionerar sig nu för att ta del av de stora investeringar som väntar i och med nya medlemskapet i NATO. Länk till programmet.

Jessica Öberg, vd Combitech, deltar i panelen tillsammans med Lena Rådström Baastad, Landshövding - Länsstyrelsen Örebro, Peter Larsson, Kommundirektör vid Örebro kommun, Charlotte Petri Gornitzka, Generaldirektör vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), John Johansson, Kommunsstyrelsens ordförande - Örebro kommun, Ulrika K Janson, Kommundirektör vid Karlstads kommun, Jenny Deschamps-Berger, Chef avdelning för analysstöd vid Försvarshögskolan. Samtalet modereras av Minou Sadeghpour. 

Arrangör: Business Region Örebro, Business Region Värmland, Länsstyrelsen Örebro, Örebro kommun, Arboga kommun, Hallsberg kommun, Karlskoga kommun, Kristinehamn kommun och Karlstad kommun.


Samtal:
I omställningens spår - hur bygger vi motståndskraft i norr?​
Tid och plats: Den 26 juni, klockan 13.15-14.45. Fiskargränd 5, "Norra Scen - arena för grön omställning"
Kort beskrivning: Fossilfri el och de material som är nödvändiga för elektrifieringen är nyckeln till europeisk säkerhet, svensk konkurrenskraft och en hållbar framtid för kommande generationer. Men hur bygger vi motståndskraft i norr? Länk till programmet.

Jessica Öberg, vd Combitech, deltar.
Arrangör: LKAB   


Seminarium:
Hur löser vi kompetensförsörjningen i det nya säkerhetsläget?
Tid och plats: Den 26 juni, klockan 15.00-15.50. Nygatan 1, "Greater Örebro Arena"
Kort beskrivning: Hur säkerställer vi att vi har rätt kompetens för att möta kraven från NATO och vårt totalförsvar? Länk till programmet.
Olle Ytterberg, senior rådgivare inom totalförsvar på Combitech, deltar i panelen tillsammans med Freddy Jönsson Hanberg, Ordförande i Totalförsvarsstiftelsen, Johan Schnürer, Rektor vid Örebro universitet, Ylva Navér, HR- och kommunikationsdirektör vid Försvarets materielverk (FMV), Marcus Andersson, VD för Future Place Leadership, Li Ljungberg, Näringspolitisk expert inom talangattraktion vid Teknikföretagen.

Arrangör: Business Region Örebro


Seminar:
Democracy's Shield - Deterrence in a Contested World
Time and place: June 26, 3:00 PM-3:45 PM, American Garden, Stora Torggränd 3
Brief description: Explore deterrence, collective defense, and the future of Western defense industry cooperation in the face of rising threats to democracy. Participants: Jonathan Hoyle, Vice President and Chief Executive Europe, Lockheed Martin. Ambassador Linas Linkevičius, Embassy of Lithuania. Robert Egnell, Vice Chancellor, Swedish Defence University. Jessica Öberg, CEO, Combitech. Bruce Acker, President, Acker Enterprises. Read more about the seminar.
Organizer: AMCHAM Sweden

Saab i Almedalen

Combitech är ett helägt dotterbolag till Saab. Här finns koncernens aktiviteter under Almedalsveckan samlade. 

Övriga arrangemang

Combitech deltar i flera programpunkter under veckan som är öppna för inbjudna gäster. 

För mer information

Vill du komma i kontakt med Combitech inför, under och efter Almedalsveckan går det bra att kontakta oss på totalforsvar@combitech.se 

 

Ulrica Matsers

Head of Marketing & Communications

ulrica.matsers@combitech.com

+46 (0) 734 46 00 70