Combitech 2023 - Stark tillväxt med uppbyggnad av motståndskraft i fokus

9 februari 2024

Under året har en orolig omvärld fortsatt att dominera och Combitechs uppdrag att accelerera utvecklingen för ett smart och motståndskraftigt samhälle har aldrig varit viktigare. Det har under året varit ett tydligt ökat fokus på vikten av ett fungerande totalförsvar samt att bygga motståndskraft i alla samhällets sektorer. Ett starkt momentum på en växande marknad under 2023 ger betydande organisk försäljningstillväxt på mer än 15 % och en resultatförbättring på 27 %, med ett mycket starkt kassaflöde om 387 miljoner.

Combitech har under året fördjupat relationerna med strategiskt viktiga kunder och samtidigt genomfört flera initiativ, partnerskap och samarbeten för att ytterligare stärka samhällets motståndskraft. För att möta den fortsatt starka efterfrågan från kunder välkomnades även nära 500 nya kollegor – ett rekord – under 2023.  

 

 

Det gör mig stolt och hoppfull att fler och fler vill vara med att bygga motståndskraft och stärka våra samhällen och verksamheter, vilket är viktigare än någonsin. Under 2023 har vi välkomnat nästan 500 nya kollegor som kommer att arbeta med totalförsvar och digitalisering. Vi har också inlett ett samarbete med Mattecentrum för att inspirera unga att söka sig till tekniska utbildningar och ingenjörsyrket.

Jessica Öberg, vd för Combitech.

 

 

 Årets höjdpunkter

  • LSS Mark, ett tioårigt ramavtal med Försvarets materielverk (FMV), med ett totalt värde på cirka 1,2 miljarder SEK under kontraktsperioden inkluderande tjänster och tekniskt stöd till Arméns digitala infrastruktur för ledningsstöd.
  • Ytterligare utveckling av Combitechs strategiska partnerskap med BAE Systems Hägglundsgenom flera större åtaganden.
  • Post- och telestyrelsens (PTS) avtal gällande drift, förvaltning och vidareutveckling av system för samverkan och rapportering av telekommunikationsläget i Sverige.
  • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ramavtal för konsulttjänster inom övningsverksamhet.
  • Anslutning till Ericsson Enterprise Partner Program för att sälja och leverera säkra lösningar genom privata 5G-nät.
  • Partnerskap med Mattecentrum för att lösa framtidens utmaningar med brist på ingenjörer.
  • Svensk-ukrainskt näringslivssamarbete med Sigma Software för ökat erfarenhets- och kompetensutbyte.
  • En rekordstor rekrytering av nära 500 nya kollegor.
  • Combitechs vd, Jessica Öberg, tar plats i Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) styrelse.
  • Under våren undersökte Combitech näringslivets beredskap och Totalförsvarsrapporten lanserades, vilken visar att endast 10 % av företagen är förberedda men 70 % vill veta mer.

 

Nyckeltal för 2023 (jämförelsetal 2022 inom parentes) 

Försäljningsintäkter: Omsättning 3.922 MSEK (3.399 MSEK)

Resultat och marginal: Rörelseresultat, EBIT 340 MSEK (267 MSEK)

Rörelsemarginal: 8,7% (7,9%) 

Operativt kassaflöde: 387 MSEK (177 MSEK) 

Antal medarbetare i slutet av fjärde kvartalet: 2.316

 

För ytterligare information kontakta:  

Ulrica Matsers, kommunikations- och marknadschef, Combitech AB

Tel: 0734-46 00 70, E-post: ulrica.matsers@combitech.com 

Merton Kaplan, IR-ansvarig, Saab AB  

Tel: 0734-18 20 71, E-post: merton.kaplan@saabgroup.com  

Ulrica Matsers

Head of Marketing & Communications

ulrica.matsers@combitech.com

+46 (0) 734 46 00 70