Verktygsutbildning CMS Uptime, grundkurs

Teknisk information är mer än PDF-publikationen i tryckt eller elektronisk form. Idag vill leverantörer ha möjlighet att författa och lagra information på en plats samt distribuera informationen på flertalet platser. För att skapa och underhålla teknisk information har Content Management Systemet (CMS) blivit ett självklart verktygsval. Vi lär oss verktyget CMS Combitech Uptime 4.

Kursbeskrivning

Kursen består av en teoretisk del under dag ett för att skapa en kunskapsgrund med vad strukturerad information och CMS innebär. Den dagen fortsätter med en genomgång av CMS-verktyg Combitech Uptime 4 och dess funktionalitet. För att under dag två utföra praktiskt arbete med övningsexempel som ni individuellt genomför i verktyget.

Kursinnehåll

Dag 1 - Grunderna

  • Introduktion till att strukturera och modularisera information
  • Genomgång av gränssnitt och funktionalitet i verktyget CMS Combitech Uptime 4
  • Åtkomst till Uptime Educational

Dag 2 - Praktik

  • Genomgång av grundläggande handgrepp för att skapa modulär information såsom att; skapa olika objekttyper, kombinera objekt till att skapa publikation, använda status och attribut (context details), återanvända objekt och publicera information
  • Arbete med övningsuppgift
  • Goda möjligheter för frågor och fördjupning finns

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är junior eller senior teknikinformatör.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap i CMS och grundläggande kunskaper för att självständigt kunna arbeta i CMS-verktyg Combitech Uptime 4. Kursen tillhandahåller datorer samt elevinloggning till CMS-verktyget.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Andreas Thordin

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad:: 16.800 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Verktygsutbildning CMS Uptime, grundkurs