Verktygsutbildning CMS Uptime, fördjupningskurs

Teknisk information är mer än PDF-publikationen i tryckt eller elektronisk form. Idag vill leverantörer ha möjlighet att författa och lagra information på en plats samt distribuera informationen på flertalet platser. För att skapa och underhålla teknisk information har Content Management Systemet (CMS) blivit ett självklart verktygsval. Vi lär oss verktyget CMS Combitech Uptime 4.

Kursbeskrivning

Kursen består av praktiskt arbete i verktyg CMS Uptime 4. Vi går igenom en mängd handgrepp (how to), fördjupar oss i leveranser med såväl enskilda definitioner som kompletta DDN-paket. Vi lär oss av profiler och applicability samt hur det kan styra leveranser. Vi arbetar med attributsättning i relation till kravställning i workflow (way-of-working). Vid val av en dag två så bygger vi på med än mer funktionsstöd som exempelvis editera workflow, konfiguration av CMS-verktyg, projektinställningar samt har resonemang kring hur funktionalitet är uppbyggd vilket i sin tur bygger en djupare förståelse och därmed en mer intuitiv förståelse för användandet av funktioner i verktyget.

Kursinnehåll

Dag 1 – Lämplig för såväl junior som senior teknikinformatör

  • Fördjupning inom XSD Uptime Standard; använda objekttyperna och skapa information
  • Fördjupning inom XSD S1000D; använda objekttyperna och skapa information
  • Översättningshantering
  • Profile Builder; profiluttryck, applicability, inline applicability
  • Leverans; Release Definition, Release Manager, DDN manager, import / export XML, stödja releasehantering i produktionsprocesser

Dag 2 – Lämplig för senior teknikinformatör

  • Verktygsinställningar; konfiguration av användare och roller samt Custom Type System
  • Workflow; fördjupning Condition och Attributes
  • BREX validering; intern verktyg och extern med hjälp av BREX checker / XML editor
  • Databasvård; varför och hur

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är junior eller senior teknikinformatör.

Vilka förkunskaper krävs?

Rekommenderas att ha genomfört kurs ”Verktygsutbildning CMS Uptime (grund)”.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha fördjupad kunskap i CMS och goda kunskaper för att självständigt kunna arbeta i CMS-verktyg Combitech Uptime 4. Kursen tillhandahåller datorer samt elevinloggning till CMS-verktyget.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Andreas Thordin

Kursinformation

Kurslängd: 1 eller 2 dagar
Kostnad: 1 dag: 8.900 kr och 2 dagar: 16.800 kr.
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Verktygsutbildning CMS Uptime, fördjupningskurs