Utveckling med modern Java

10-12 september 2024, digitalt i Teams. (10 sept. är en halvdag, 11-12 sept. är heldagar)

Under kursen får du en översikt över de mest använda delarna och grunderna i språket Java. Vi arbetar med en blandning av exempel och övningar för att ge en förståelse för hur du kan bygga en modern mikrotjänst, med ett REST-API och databas.

Kursbeskrivning

Kursen är indelad i tre tillfällen där vi vid första tillfället kortfattat går igenom grunderna i Java och de mest använda delarna i språket. Vi kommer också titta på vilka tredjepartsbibliotek som finns och gå igenom grunderna i byggverktyget Maven. Tillfälle två och tre kommer vi att tillsammans bygga upp ett REST-API från grunden med databas och enhets- samt BDD-tester.

Kursinnehåll

  • Grunderna i Java
  • Maven
  • Nytt från Java 11 till Java 21
  • Spring Boot, Dropwizard och/eller något annat webbramverk
  • Bygga ett REST-API
  • Databashantering
  • Enhetstestning med JUnit
  • BDD med Jbehave/Cucumber

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig som är nyfiken på Java och till dig som redan har viss erfarenhet och gärna vill lära dig mer.

Vilka förkunskaper krävs? 

Tidigare erfarenhet av objektorienterad programmering.

Mål med kursen

Målet med kursen är att genom exempel, samt egen laboration ge en förståelse för hur man kan använda modern Java och de vanligaste tredjepartsbiblioteken/ramverken för att bygga en mikrotjänst med ett webb-API. 

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd digitalt via Microsoft Teams (andra verktyg kan komma att bli aktuella i undantagsfall).

Kursansvarig

Martin Frisk

Kursinformation

Kurslängd: 2,5 dagar 
Kostnad: 21.000 kr
Språk: Svenska

Anmälan för Utveckling med modern Java