Utveckling av säkerhetskritisk programvara enligt DO-178C

Programvara blir en allt viktigare komponent i flygande system. Den här kursen beskriver de ramar som DO-178C ger för att bedriva utveckling av programvara i flygande system, och våra erfarenheter av hur man effektivt bedriver programvaruutveckling inom de ramarna.

Kursbeskrivning

Att utveckla säkerhetskritiska programvarusystem ger dig fler saker att tänka på än vid annan programvaruutveckling. Hur ska system- och programvaruutveckling passa ihop för att säkerställa att det färdiga systemet uppfyller omgivningens krav?

 

Kursen beskriver hur man bedriver utveckling av säkerhetskritiska programvarusystem inom ramarna för flygindustrins standard DO-178C.

 

Med utgångspunkt i hur allvarliga konsekvenserna av att din programvara felfungerar, ger kursen en översikt av de krav som därmed ställs på programvaruutvecklingen, och ger exempel på hur dessa krav kan hanteras.

 

Du får en god grund för att kunna arbeta i projekt för att ta fram säkerhetskritiska programvarusystem, genom att få förståelse för hur system och programvaruarbete behöver fungera tillsammans för att säkerställa en säker produkt.

Kursinnehåll

  • Terminologi
  • Programvara som en del av ett system
  • Relaterade standarder
  • Systemsäkerhet och programvara
  • System- och programvaruutveckling
  • Test och Verifiering
  • Saker att tänka på vid utveckling av säkerhetskritisk programvara  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, projektledare, utvecklare och övriga medlemmar i projekt som ska utveckla säkerhetskritisk programvara i en miljö där DO-178C är applicerbar.  

Förkunskaper

Grundläggande systemutvecklingskunskaper.

Mål med kursen

Efter kursen ska du ha fått en grundläggande förståelse för hur man bedriver utveckling av säkerhetskritiska fordonssystem med hjälp av systemsäkerhetsmetodik.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Per Jonsson

Kursinformation

Kurslängd: 1 dag
Kostnad: 8.900 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Utveckling av säkerhetskritisk programvara enligt DO-178C