Testdriven utveckling i C

29-30 april 2024 i Linköping

Med testdriven utveckling får du testbar kod med hög kvalitet som är lätt att underhålla. Lär dig grunderna i testdriven utveckling och hur man applicerar det i programspråket C för att bli en bättre och effektivare utvecklare.

Kursbeskrivning

Alla företag vill leverera rätt produkt, i tid, med rätt kvalitet och till rätt kostnad. Testdriven utveckling hjälper dig som utvecklare att nå dessa mål då metodiken fokuserar på att leverera rätt produkt med kvalitet och på så sätt nå de övriga målen med att leverera i tid och till rätt kostnad.

 

I kursen lär du dig grunderna i testdriven utveckling och hur du kan applicera de i programspråket C. Du får genom praktiska övningar lära dig om hur man använder Red-Green-Refactor-principen för utveckling med hjälp av unittester och hur man på bästa sätt lägger upp utvecklingen för att utveckla rätt produkt.

 

Kursen är uppdelad i fyra avsnitt och varje avsnitt innehåller en kort presentation av teori som sedan följs av en lite större övning. Övningarna genomförs i grupp där alla deltagare tillsammans utför övningen genom diskussion. Övningarna syftar till att direkt koppla teori till praktik.

 

Kursen går igenom de grundläggande principerna för testdriven utveckling, Red-Green-Refactor, isolering, stabila tester med mera. Flera av övningarna är inriktade mot inbyggda system och ger dig tips om hur du kan hantera saker som operativsystemsinterface och hårdvaruinterface.

Kursinnehåll

  • Testdriven utveckling
  • Unittester
  • Red-Green-Refactor
  • Isolation, mockar, spioner och stubbar
  • Praktiska övningar
  • Praktiska tips  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till nybörjare såväl som erfarna utvecklare som vill lära sig testdriven utveckling i C.

Vilka förkunskaper krävs?

Grundläggande kunskaper i programmering.

Mål med kursen

Kursens mål är att lära ut arbetsgången i testdriven utveckling och ge deltagarna praktisk erfarenhet av att använda arbetsmetodiken. Deltagarna kommer lära sig olika tekniker och få praktiska tips och råd.

Kursansvarig

Christian Åkerblom

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran. Kursmaterialet är på engelska.

Anmälan för Testdriven utveckling i C