Teknikinformation, grundkurs

Teknisk information är mer än PDF-publikationen i tryckt eller elektronisk form. De är idag en viktig och del av produktens livscykel. Användarvänlig information på modern media är idag en självklarhet. Vårt fokus är att ge dig baskunskaper för att kunna skapa kvalitativ teknisk produktinformation.

Kursbeskrivning

Kursen ger en genomgång i teknikinformationens grunder och de baskunskaper som förväntas av tjänsteområdet. Kursen ger också en introduktion till metodik, verktyg och mallar.

Kursinnehåll

Dag 1

 • Bakgrund och historia teknikinformatören
 • Nutiden för teknikinformatören
 • Framtid, diskutera och visa exempel
 • Målgruppens betydelse
 • Combitech, hur vi ser på framtidens teknikinformatör
 • Förekommande begrepp och uttryck

Dag 2

 • Teknikinformatörens roll/arbetsuppgifter vid skapande av teknikinformation
 • Teknisk illustration
 • Visualisering / interaktiv manual
 • Informationsdesign
 • Maskindirektiv och riskanalys
 • Publikationsstandarder
 • Behovet av skrivregler
 • Underlagsinsamling ritningar


Dag 3 tillval

 • Praktiskt arbete med CMS Uptime 4
 • Laborationsdag med utbildningsmiljö Uptime Educationa

Vem vänder sig kursen till? 

Kursen vänder sig till dig som är ny inom teknikinformation, alternativt har du några års erfarenhet och vill få nya perspektiv på dina kunskaper.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Efter genomgången kurs kommer du att ha god kunskap inom tjänsteområdet teknikinformation.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd digitalt eller traditionellt i klassrum. Formatet för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle. Vid intresseanmälan meddela gärna om du föredrar det ena eller andra alternativet i fältet för övriga uppgifter.

Kursansvarig

Andreas Thordin

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar (+1 dag tillval)
Kostnad: 2 dagar: 16.800 kr och 3 dagar: 25.200 kr
Språk: Svenska

Intresseanmälan för Teknikinformation, grundkurs