Systemsäkerhet för fordonssystem

De system som bygger upp ett fordon blir mer avancerade och interaktionen mellan dem mer komplex. Det räcker inte längre att säga att varje delsystem fungerar för att  kunna säga att fordonet är säkert. Här ges grunderna till systemsäkerhet, metoder för att kunna utveckla säkerhetskritiska fordonssystem.

Kursbeskrivning

Att utveckla säkerhetskritiska fordonsystem ger dig många saker att tänka på. Hur ska olika delsystem passa ihop för att säkerställa att det färdiga systemet uppfyller omgivningens krav? Vad krävs för att kunna visa att produkten, fordonet är säkert?
Kursen beskriver grundläggande begrepp för systemsäkerhet, hur metoden relaterar till standarder som ISO 26262 och Maskindirektivet och hur säkerheten för hela fordonet skall kunna visas.


Med utgångspunkt i hur allvarliga konsekvenserna kan bli ger kursen en översikt av utvecklingen av säkerhetskoncept, kravnedbrytning, implementering och verifiering. Vidare ger den en inblick i de krav som finns på Management System för att kunna utveckla säkerhetskritiska fordonssystem samt visa säkerheten hos dessa genom att sammanställa ett Safety Case.

Kursinnehåll

  • Terminologi
  • ISO 26262
  • Maskindirektivet
  • Programvara som en del av ett system
  • System- och funktionssäkerhet
  • System- och programvaruutveckling
  • Utvecklingsmodell
  • Test och verifiering

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till chefer, projektledare, utvecklare och övriga medlemmar i projekt som ska utveckla säkerhetskritiska fordonssystem.

Förkunskaper

Grundläggande systemutvecklingskunskaper.

Mål med kursen

Efter kursen ska du ha fått en grundläggande förståelse för hur man bedriver utveckling av säkerhetskritiska fordonssystem med hjälp av systemsäkerhetsmetodik.

Undervisningsform

Kursen hålls lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Lars Lundberg

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: 16.800 kr
Språk: Svenska. Engelska på begäran.

Intresseanmälan för Systemsäkerhet för fordonssystem