Stabsmetodik

Organisera kaoset

För att hantera en situation som präglas av tidspress och oklara förhållanden behöver en organisation ha förmågan att agera snabbt, samordnat och korrekt. En kris-situation, eller samhällsstörning, ställer stora krav på dig och dina medarbetare och ni måste ha förmågan att snabbt gå från vardagens relativt välordnade arbetssituation till okända situationer med snabba och svåra beslut. Denna kurs syftar till att utveckla er förmåga att leda och samordna ett krisledningsarbete.

Kursbeskrivning

Under en situation som präglas av tidspress och oklara förhållanden behöver en organisation agera snabbt och korrekt. För att klara av det behöver den ledas av en krisledning (stab) eller annan funktion som tar ansvar för att krishanteringen fungerar.

 

Kursen skapar förutsättningar för att börja bygga upp och leda en sådan funktion på hemmaplan. Eftersom alla organisationer har olika behov, finns det inte en mall som passar alla. I denna kurs utgår vi därför istället från ett exempel som sedan kan anpassas för er. En annan viktig utgångspunkt är att inte krångla till det och vi väljer därför, av erfarenhet, att basera arbetet på enkla lösningar.

 

Kursen inleds med föreläsande moment, varpå vi simulerar en fiktiv kris där deltagarna får spela olika roller i en utsatt organisation. Mellan momenten ges utrymme för lärande och reflektion. Vi går även igenom lämpliga verktyg och metoder. Mot slutet av kursen kommer deltagarna att få redovisa sina egna utmaningar på hemmaplan. Möjlighet till visst stöd för fortsatt arbete i den egna organisationen ges i form av material och kunskapsutbyte mellan deltagarna. För den som önskar kan mentorstöd ges som ett tillägg efter genomförd kurs.

 

Kursen är anpassad till och följer Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) stödmaterial inom stabsmetodik samt  gemensamma grunder för ledning och samverkan där så är tillämpbart.

Kursinnehåll

  • Kunskap om kriser i allmänhet
  • Krisledningens uppdrag
  • Hur påverkar krisen organisationen?
  • Krisledningens arbetsprocess
  • Verktyg för krisarbete
  • Dilemman vid kriser
  • Korta praktiska moment
  • Ledarskapet före och under krisen
  • Att få med sig krisledningen
  • Att bygga upp och förvalta  

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till befattningshavare med ansvar att bygga upp eller leda krisorganisationer.

Vilka förkunskaper krävs?

Kursen är en grundkurs i krisledningsmetodik (stabsarbete). Grundläggande kunskaper i ledningsmetodik eller praktisk erfarenhet från området är en fördel.

Mål med kursen

Efter genomgången utbildning ska deltagarna ha erhållit grundläggande kunskap om förutsättningarna för en krisorganisation att lösa sin uppgift samt viss färdighet i att axla relevanta roller. Kursen ska ge stöd för fortsatt arbete på hemmaplan med att utveckla den egna krisorganisationen.

Kursansvarig

Kajsa Helmbring

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift
Språk: Svenska.

Intresseanmälan för Stabsmetodik