Smart Industry Lead Program

Ta de första stegen mot att bli en Smart Industri

Detta program ger inspiration och praktiska metoder kopplade till konceptet Smart Industri. Teknisk kunskap kombineras med värdefulla insikter från verkliga industriella projekt, allt för att ge dig rätt förutsättningar att påbörja en digitala transformation.

Kursbeskrivning

Det här programmet introducerar dig till konceptet Smart Industri. Under den första dagen kommer vi att utforska hur man sätter en vision för Smart Industri, hur man förankrar den inom organisationen och hur man stöttar sina anställda genom förändringar. Som exempel kommer du att lära dig om den framgångsrika digitaliseringsresan hos Saab.

 

Dag två kommer att fokusera på utvalda teknikområden med demonstrationer av metoder och verktyg samt lärdomar och framgångar från verkliga digitaliseringsprojekt.

 

För att kickstarta digitaliserings resan får du sedan tre individuella coachningsessioner med experter från Combitech. Ta tillfället i akt att få praktiska råd om hur du kan använda framväxande teknologier för att förbättra din verksamhet.

Kursinnehåll

 • Smart Industry Introduction
 • Smart Industry and Maturity Model
 • Digitalization journey at Saab
 • Factory tour

Business & Organization

 • Strategy, Roadmap & Business Case
 • Organizational Change Management

Technology & Execution*

 • Connectivity, Positioning & IoT
 • Machine Vision
 • Cyber Security
 • Model Based Definition
 • Virtual Reality & Augmented Reality
 • Autonomous Vehicles
 • AI & Data Analytics

*5 block väljs ut baserat på kursdeltagarnas önskemål 

Vem vänder sig kursen till?

Affärsutvecklare, Projektledare med fokus på digitalisering, Digitaliseringschefer, Produktionschefer och/eller Lean-koordinatorer.

Vilka förkunskaper krävs?

Inga förkunskaper krävs.

Mål med kursen

Målet med kursen är att skapa förståelse kring konceptet “Smart Industri” och förbereda kursdelgarna i att leda en digital transformation.

Undervisningsform

Kursen kan hållas lärarledd i klassrum. Ort för schemalagd kurs presenteras i informationsrutan för respektive kurstillfälle.

Kursansvarig

Michael Blomqvist

Kursinformation

Kurslängd: 2 dagar + 3 coachingtillfällen
Kostnad: Vänligen kontakta kursansvarig för prisuppgift.
Språk: Svenska. Engelska på begäran

Intresseanmälan för Smart Industry Lead Program